Mehmet Akif Ersoy’un Sanat Anlayışı, Edebi Kişiliği

Mehmet Akif Ersoy’un Sanat Anlayışı, Edebi Kişiliği

 • Herhangi bir edebi topluluğa katılmamıştır.
 • Ümmetçi şair olarak bilinir.
 • İstiklal Marşı’nın şairidir.cemalaksoy.org
 • İstiklal Marşı’nı Safahat’a almamış, kahraman Türk ordusuna armağan etmiştir. Bu şiiri 1921’de yazmıştır.
 • Türk şiirine gerçek realizmi getirmiştir.
 • Şiirlerinde toplum yaşantısını tüm yönleriyle anlatmıştır.
 • Şiirlerinde dini lirizm vardır, bunun kaynağı İslam dinidir.
 • Şiirlerinde konuşma dilini bütün canlılığıyla kullanmış, adeta konuşur gibi yazmıştır.
 • Sade bir dil kullanan şairin dili yer yer ağırdır.
 • İstanbul’un yoksul semtlerinin yaşantısını ve yoksulluklarını anlatır.cemalaksoy.org
 • Şiirlerinde yoksullara acıma duygusu vardır.
 • Nazmı nesre yaklaştırmada oldukça başarılıdır.
 • Şiirlerinde aruz ölçüsünü Türkçeye oldukça başarılı bir şekilde uygulamıştır.
 • Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
 • Divan edebiyatı nazım biçimlerini, özellikle de mesnevi nazım biçimini kullanmıştır.
 • Lirik-epik özelliği gösteren şiirleriyle tanınmıştır. Çanakkale Şehitlerine, İstiklal Marşı, Bülbül lirik-epik özelliği gösteren önemli şiirleridir.
 • Manzum hikaye tarzında önemli eserleri vardır. Seyfi Baba, Küfe, Mahalle Kahvesi, Meyhane, Hasta önemli manzum hikayeleridir. Bu şiirlerde toplum yaşamını bütün canlılığıyla anlatmıştır.
 • Didaktik niteliği taşıyan şiirleri de vardır.cemalaksoy.org
 • Cehalet, ahlaksızlık, taklitçilik, taassup, fakirlik, inançsızlık, köksüzlük…şiirlerindeki başlıca konulardır.
 • Mehmet Akif çok iyi bir gözlemcidir.
 • Toplum için sanat” anlayışını benimsemiştir.
 • İslamcılık akımını benimsemiştir.
 • Mehmet Akif, Tevfik Fikret ile din ve medeniyet konusunda tartışmaya girmiştir. Fikret’in Haluk karakterine karşı özlediği gençliği Asım’da simgelemiştir.
 • Şiirlerinin yanı sıra Arapça, Farsça ve Fransızcadan çeviriler de yapmıştır.
 • Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r Reşat adlı dini dergilerde şiirler, makaleler yayımlayarak yazın hayatına başlamıştır.
 • Batılılaşmaya ve Türkçülük akımına karşıdır.

2 YORUMLAR

Cevap Ver