Mehmet Emin Yurdakul Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Mehmet Emin Yurdakul Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

13 Mayıs 1869’da İstanbul’da doğdu. 14 Ocak 1944’te İstanbul’da yaşamını yitirdi. Milli edebiyat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcileri arasında yer aldı. Türk Şairi, Milli Şair ünvanıyla tanınır. Tanzimat döneminde ortaya çıkan “halk için halk diliyle yazma” anlayışını Servet-i Fünun döneminde yeniden canlandıran sanatçı, Mehmet Emin Yurdakul’dur.cemalaksoy.org

Yurdakul, şiirlerinde Türk milletinin yüceliğini haykırır. 1897’de Türk-Yunan Savaşı sırasında Cenge Giderken adlı şiiri yazmıştır. Bu şiirin ilk dizesi olan “Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur” sözüyle edebiyatımızda yeni bir çığır açmış, kahramanlığı ve milli bilinci öne çıkararak savaşa giden halkı cesaretlendirmiştir.

Konuşma diliyle ve hece ölçüsüyle şiirler yazmak gerektiği üzerinde durmuştur. “Türkçe Şiirler” adlı kitabıyla edebiyat çevrelerinde sesini duyurmuştur. Onun bu eseri ile Türkçülük akımı edebiyat alanına girmiştir.

Yurdakul, dil ve şekil özellikleri bakımından halk şiirinden etkilenmiştir. Sade dil ve hece ölçüsü ile şiirler yazan ilk şairdir. Şiirlerinde milli duyguları ve sosyal konuları işlemiştir.