Melih Cevdet Anday Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1915-2002)

Melih Cevdet Anday Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1915-2002)

İlk şiirlerinde Beş Hececilerin  biçim ve tema  özelliklerini benimsemiş; dönemin ortak dil  beğenisini simgeleyen  söyleyişlere kapılmıştır. Soyut duyarlılıkları yansıtmaya çalışırken, kendi yaşamından uzak söyleyişlere öykünmüştür. Sonraki şiirlerinde toplumsal bir çizgi izlemiştir. Düzyazılarında çoğunlukla yoğun bir düşünce ile şiirsel, esprili, özlü bir dil vardır. Telgrafhane ve Yan Yana kitaplarındaki şiirlerle, toplumsal ve insani değerleri savuna, kavgacı bir şiire yönelmiştir.(cemalaksoy.org)1960 sonrası şiirinde mitolojik unsurlar kullanmaya başlamış; Kolları Bağlı Odysseus adlı yapıtıyla başlayan bu süreçte Anadolu’daki  eski  Yunan kültürü ile tarihsel  ve güncel olaylar  arasında köprü kurmaya çalışmıştır.cemalaksoy.org

Eserleri

Şiir: Garip, Rahatı Kaçan Ağaç, Telgrafhane, Yan Yana, Göçebe Denizin Üstünde, Teknenin Ölümü

Deneme: Doğu-Batı, Konuşarak, Yasak, Dilimiz Üstüne Konuşmalar, Açlığa Doğru, Paris Yazıları

Oyun: Mikado’nun Çöpleri, Dört Oyun, İçerdekiler

Cevap Ver