Mensur Şiir Nedir

Mensur Şiir Nedir, Mensur Şiir Örnekleri?

Bu yazımızda 11.sınıf Türk edebiyatı ders konusu olan mensur şiir, mensur şiir nedir, mensur şiir örnekleri hakkında sizlere bilgi vereceğiz.Mensur şiir, hayal ve duyguların; ölçü, uyak, redif gibi şekle özgü sınırlayıcı öğelere bağlı kalınmadan şiirin ses ahenk, söyleyiş, tema özelliklerini yansıtacak şekilde kısa ve yoğun olarak kaleme alındığı yazılardır.

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere mensur şiir, duygu, düşünce, hayallerin düz yazı şeklinde anlatılmasıdır. Mensur şiirde ölçü, uyak gibi sınırlayıcı öğelere yer verilmez.

Mensur Şiir Örneği

Mensur şiire örnek olarak Mehmet Rauf'un Siyah İnciler, Halit Ziya Uşaklıgil'in Mezardan Sesler şiirini örnek gösterebiliriz.

Cevap Ver