Mesnevi Nedir, Hakkında Bilgi, Özellikleri

Mesnevi Nedir, Hakkında Bilgi, Özellikleri

İran edebiyatından Türk edebiyatına girmiş bir nazım şekli olan mesnevi, birçok önemli şair tarafından kullanılmıştır. Bu yazımızda mesnevi nedir, mesnevinin genel özellikleri, mesnevi hakkında kısa bilgi gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Her beyti kendi içerisinde uyaklı olan ve olay çevresinde gelişen anlatmaya bağlı en önemli divan edebiyatı nazım biçimidir.

Mesnevi, “ikili” anlamına gelmektedir ve edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir.

Mesneviler, uzun soluklu olayların anlatılması için yazıldığından divan edebiyatının manzum romanları olarak kabul edilir.cemalaksoy.org

Mesnevi nazım şekliyle özellikle;

Aşk konusu: ( Leyla vü Mecnun, Yusuf ile Züleyha, Cemşid ü Hurşid vb.)

Destanlar: Şehname (Firdevsi)

Didaktik konular: Hayriye (Nabi)

Dini ve ahlaki konular: Mesnevi (Mevlana  Celaleddin Rumi), Hüsnü Aşk (Şeyh Galip), Mevlid (Süleyman Çelebi) vb. işlenmiştir.

  • Aynı vezinde ve her beyti kendi arasında uyaklıdır. (aa/bb/cc/dd…)
  • Her beytin kendi içinde uyaklı olması, mesnevilerde yazma kolaylığı sağlamıştır ve mesneviler bundan dolayı çok uzun yazılabilmiştir. cemalaksoy.org
  • Mesnevide her beytin anlamının kendi içinde tamamlanması ve diğer beyitlere geçmemesi zorunludur ancak beyitler arasında konu birliği vardır.
  • Beş mesneviden oluşan eserlere hamse denir.
  • Hamse sahibi başlıca şairlerimiz şunlardır: Ali Şir Nevai, Taşlıcalı Yahya, Nev’izade Atayi…
  • Türk edebiyatının ilk uzun mesnevisi 11.yüzyılda Yusuf Has Hacip’in yazdığı Kutadgu Bilig (kutlu olma bilgisi) adlı eseridir.

Türk edebiyatında önemli mesneviler

Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)

Risaletü’n Nushıyye (Yunus Emre)

İskender-name, Cemşidu Hurşid ( Ahmedî)

Mantıku’t Tayr (Gülşehrî)

Garip-name (Aşık Paşa)

Yusuf ile Zeliha (Şeyyad Hamza)

Mevlid (Vesiletü’n Necat) (Süleyman Çelebi)

Harname, Hüsrev ü Şirin (Şeyhî)

Leyla vü Mecnun, Beng ü Bade (Fuzulî)

Hayriyye, Hayrabad, Sûr-name (Nabî)

Hüsn ü Aşk (Şeyh Galip) cemalaksoy.org

Cevap Ver