Metin Türleri Konu Testi Çöz-2

Metin Türleri Konu Test Çöz-2

11.sınıf öğretici metin türleri ile ilgili hazırladığımız test sorularını sizlere sunuyoruz. Metin türleri konu testini PDF olarak indirebilirsiniz. İndirme linki sayfanın altındadır. Metin türleri test sorularının cevaplarına cemalaksoy.org sitesinin cevap anahtarı kategorsiinden ulaşabilirsiniz.


1) Masal ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır.
B) Yer ve zaman belirsizdir.
C) Aynen tekrar edilen klişe bölümler vardır.
D) Olaylar öğrenilen geçmiş zaman kullanılarak anlatılır.
E) Sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.


2) —-, bir topluluğu duygulandırıp coşturmak amacıyla söylenen güzel ve etkileyici sözlerden oluşur. Bu yapıtlarda genellikle kısa ve anlaşılır cümleler kullanılır. Dinleyicinin dikkatini canlı tutmak için seslenme sözlerinden sıkça yararlanılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Röportaj B) Dram       C) Söylev
D) Söyleşi   E) Tragedya


3) Aslan toprakla oynuyormuş bir gün Bir de bakmış pençesinde fare Aslan, aslan yürekliymiş o gün Kıymamış canına, bırakmış yere Boşuna gitmemiş bu iyiliği. Kimin aklına gelir Farenin aslana iyilik edeceği. Etmiş işte, hem de canını kurtarmış.
Bu parça biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Fabldan
B) Tragedyadan
C) Komedyadan
D) Orta oyunundan
E) Halk hikâyesinden


4) —-, bir kişinin; bir başka kişiye, resmi kurumlara, ya da diğer kuruluşlara kendi durumunu bildirdiği yazılardır. Kişiye göre değişebilen yapısı vardır. Ayrıca edebiyat dünyasında da sıklıkla kullanılan bir türdür. Kimi öykü ve romanlar, manzum yazılar bu türden yararlanılarak yazılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sohbet    B) Deneme   C) Mektup
D) Eleştiri    E) Söylev


5) —-; roman, hikaye gibi kurmaca gerçekliğe da-yalı edebi türlerden ayrı olarak yaşam gerçekliğine dayalı edebi türlerden biridir. Bu yazılar, bir kişinin her gün, o günkü önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlemlerini, izlenimlerini, duygu, düşünce ve hayallerini kaleme aldığı notlardan oluşur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fıkra      B) Söylev   C) Deneme
D) Günlük  E) Eleştiri


6) Alanlarında ünlü olmuş, siyaset, ticaret, bilim ve yazın adamı; ses, sinema, tiyatro sanatçısı; gazeteci, sporcu gibi kişilerin hayatlarını, neler yaptıklarını, ülke ve dünya insanlığına neler kazandırdıklarını, hayatlarının önemli olaylarını ve dönüm noktalarını bütünüyle anlatan yapıtlara ne ad verilir?
A) Biyografi       B) Mülakat   C) Röportaj
D) Otobiyografi  E) Eleştiri


7) Tragedya ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Seçkin bir söyleyişle yazık.
B) Çirkin olaylar, haberciler tarafından aktarılır.
C) Üç birlik kuralına uyulur.
D) Kahramanlar sıradan kişilerden oluşur.
E) Ağırbaşlı bir üslubu vardır.


8) Nasıl şükrediyorum Tanrı'ya, varım' yoğumu bana aracısız vermiş, beni yalnız kendisine borçlu kılmış olduğu için! Nasıl yalvarıyorum ona gece gündüz beni hiçbir zaman, kimseye karşı ağır bir minnet altına sokmasın diye! Ne mutlu bir özgür-lükle bunca zaman yaşadım. Onunla bitsin ömrüm. Bütün çabam kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Bunu başarmak herkesin elindedir ama ölmeyecek kadar yiyecek içeceği olanlar daha kolay başarabilirler elbet bunu. Bir başkasına bağlı yaşamak yürekler acısı ve belalı bir şeydir. Kendimiz ki en iyi, en emin sığınağımız odur; kendimiz bile güvenilir değiliz yeterince.
Montaigne'den alınan bu parçanın yazınsal türü, biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Röportaj   B) Söylev  C) Deneme
D) Hatıra E)  Eleştiri


9) – Hangi beklentiler içinde yazdınız son romanınızı?
– ilkin sadece yazmak ihtiyacını hissettiğim için yazıyordum. Acım azalsın, içim ılınsın diye. Beklentilerim daha sonra, metin büyüdükçe oluştu.
– Piyasadaki tarihi' romanlar ile kendi yazdıklarınızı karşılaştırıyor musunuz? Okudunuz mu bu romanlar'?
– Ben bir edebiyatçıyım. Edebiyat dünyasının nabzını ölçmek adına okumam gereken romanlar' okuyorum sadece.
Bu parçada aşağıdaki yazınsal türlerden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Günlük   B) Eleştiri    C) Söylev
D) Biyografi E) Mülakat


10) Uçaklarda internet yaklaşık iki yıldır kullanılıyor. Yıl sonunda üç Avrupalı hava yolu şirketi cep telefonu kullanımı için denemelere başlayacak. Uzun uçak yolculuklarında cep telefonları kapsama alanında kalmaya devam edecek. Uçak 3 bin metre yükseldikten sonra cep telefonlarının kullanımına izin verilecek. Ancak şirket yetkilileri bunun bir deneme süreci olduğunu, herhangi bir aksilik olmazsa uygulamaya tüm uçuşlarda geçileceğini belirtiyor.
Bu parça biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Gezi yazısından
B) Denemeden
C) Haber yazısından
D) Otobiyografiden
E) Mülakattan


I. Usta-çırak geleneği içinde aktarılma
II. Yazılı bir metne dayanmama
III. Gölge oyunu olma
IV. Aynı dekor ve kostümü kullanma
V. Diyaloglar üzerine temellenme
11) Yukarıdakilerden hangileri; meddah, orta oyunu ve karagöz gibi geleneksel Türk tiyatrolarının ortak özellikleridir?
A) I. ve II.    B) I. ve V.    C) II. ve III.
D) III. ve V.  E) IV. Ve V.

Bu Testi PDF Olarak İndir

Cevap Ver