Metin Nedir,Metin Kaça Ayrılır

Metin Nedir,Metin Kaça Ayrılır

9.sınıf Türk edebiyatı ders notlarıcemalaksoy.org sitesinden takip edebilirsiniz. Lise 1 Türk edebiyatı ders notlarının tamamını sitemizden takip edebilirsiniz. Metin, öğretici ve sanatsal metinler, edebi metin, edebiyat ve gerçeklik, edebiyat ve gerçeklik gibi konu başlıklarına ait 9. Sınıf Türk edebiyatı konu anlatımlarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

Metin; bir yazıyı biçim; anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü anlamına gelir. Metin sadece yazılı değildir, sözlü cümleler grubu da metin olarak adlandırılır. Ayrıca metin için örgü ifadesi de kullanılabilir. Bu örgüyü oluşturan motifler şöyledir;

Sözcük=Cümle=Paragraf=Metin

Yukarıda görüldüğü gibi metin paragraflardan oluşur. İletişim kurabilmek için sözcükleri, cümleleri, ilişkili cümleler topluluğu olan paragrafları ve metinleri kullanırız. Tek başına bir sözcük metinsel anlam ifade etmez. Anlamın oluşabilmesi için bu sözcüklerin belirli bir düşünce ve mantık sırasıyla bir araya gelmesi gerekir.cemalaksoy.org

Misal: Kültür kelimesi edebiyat kelimesine nazaran daha geniş bir mana taşır. Edebiyat dışındaki bütün güzel sanatlar, resim, heykel, musiki, dans, mimari, kültür sahasına girdiği gibi güzel sanatların dışında insanoğlunun elinden çıkma eşya, yiyecek, içecek, elbise, silah, alet kavramları da kültür sahasına girer. Böyle olmakla beraber ben şahsen edebiyatı hemen hemen kültüre denk buluyorum. Denklik ayniyet demek değildir. Aynadaki hayal, kendisine akseden eşyaya benzer. Edebiyat, bu manada kültürün aynadaki aksine benzetilebilir. Bu demektir ki kültür sahasında ne varsa onların hepsinin akislerini edebiyatta bulmak mümkündür.

Stendhal, romanı cadde üzerinde gezdirilen bir aynaya benzetmiştir. Çağdaş romancılar, eserlerinde umumiyetle hayatı aksettirmeyi gaye edinmişlerdir. Böyle olunca, hayatta ne varsa, romana bunların hepsi girer. Hatta, bir romanın güzelliği, aksettirdiği hayatın zenginliğiyle ölçülür.

Yukarıdaki örnek metinde de olduğu gibi bir metni oluşturan parçalar anlam ve dil bilgisi olarak bir ilişki içindedir.

Metinler yazılış amaçlarına göre gruplandırılır. Her metnin yazılış amacının aynı olması düşünülemez. Metinlerde yazar anlatmak istediği konuya göre dili şekillendirir. Dilin kullanış şekline göre ve metnin yazılış amacına göre metinleri iki gruba ayırırız.Sanatsal metinler ve öğretici metinler.

Cevap Ver