Metinler Hangi Ölçütlere (Kriterlere) Göre Sınıflandırılır?

Metinler Hangi Ölçütlere (Kriterlere) Göre Sınıflandırılır?

Metinler öğretici ve sanatsal olmak üzere ikiye ayrılır. Metinler sınıflandırılırken belli başlı ölçütler göz önünde bulundurulur. Metinler sınıflandırılırken göz önünde bulundurulması gereken özellikler şunlardır:

  • Gerçeklikle ilişkileri bakımından
  • Yazılış amaçları bakımından
  • Kullanılan dilin işlevi bakımından
  • Kullanılan anlatım türleri bakımından
  • Dil ve ifade özellikleri bakımından

Cevap Ver