Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114-115-116-117-118-119-120

Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114-115-116-117-118-119-120

Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

İkinci Yeni Şiiri Sonrası Toplumcu Şiir

Okul Dışı Etkinlik

İsmet Özel Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114

Hazırlık

3)1960 sonrasında toplumcu sanata bir kez daha ilgi gösterilmesi, bu dönemde çok partili hayata geçilmesi ve Türkiye’nin dışa açılmasıyla ilişkilidir.

Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115

İnceleme

1)Tahrik şiirinin oluşumunu sağlayan zihniyet 1960 sonrası toplumcu şiir zihniyetidir.

2)Şiir dokusunu kuran birimler dize sayıları farklı bentlerdir. Bu bentler yapı, ses ve tema etrafında bir araya gelerek şiirin bütünlüğünü oluşturur.

3)Tahrik şiirinin teması “isyan”dır.

5)İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirin dil ve anlatımında aşırılıklardan uzak durulmuş, uzak çağrışımlardan kaçınılmış ve gelenekten yararlanılarak açık bir anlatım tercih edilmiştir.

6)

Ses akışı: Ses akışı kelimeler, kelime grupları ve dizelerin anlamsal bir akışla örgülenmesinden oluşmaktadır.

Ritim: Ritim daha çok şiirin söyleyiş boyutunda ortaya çıkmaktadır.

Ahenk: Ahenk unsurları (uyak, redif vb.) kullanılmamıştır.

1.Etkinlik

 

Tahrik

Ben Ruhi Bey Nasılım

Ses

Kelimelerin ses bakımından uyumlu olmasına özen gösterilmiştir.cemalaksoy.org

Kelimelerin ses uyumundan yararlanılmıştır.

Yapı

Belli bir ölçüsü yoktur. Bentler halinde yazılmıştır.

Belli bir ölçüsü yoktur. Bentler halinde yazılmıştır.

Dil ve anlatım

Şiirde sloganik bir üslup ve söylev türüne özgü bir ifade tarzı vardır.

İmge ve mecazlara sıkça yer verilmiş, derin ve karmaşık ifadeler kullanılmıştır.

Ritim ve ahenk

Birkaç örnek dışında uyak kullanılmamıştır. Kelime tekrarları ve kelimelerin uyumu ile ritim sağlanmıştır.

Birkaç örnek dışında uyak kullanılmamıştır. Kelime tekrarları ve kelimelerin uyumu ile ritim sağlanmıştır.

Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116

2.Etkinlik

 

Tahrik

Son Ayların Şiiri

Zihniyet

Toplumcu şiir

Toplumcu şiir

Yapı

Serbest nazım

Serbest nazım

Tema

İsyancemalaksoy.org

Yalnızlık

Ahenk

Ahenk öğelerine yer verilmemiş, dizelerin söyleyiş ahengi esas alınmıştır.

Ahenk öğelerine yer verilmemiş, dizelerin söyleyiş ahengi esas alınmıştır.

Dil ve anlatım

Açık, sade bir dil kullanılmıştır. Anlatımda fazla derinlik yoktur. Uzak çağrışımlara fazla yer verilmemiştir.

Açık, sade bir dil kullanılmıştır. Anlatımda fazla derinlik yoktur. Uzak çağrışımlara fazla yer verilmemiştir.

 

3.Etkinlik

Tahrik şiirinde slogan haline gelebilecek ifadelerin fazlaca kullanıldığı dikkat çekmektedir.

Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 117

4.Etkinlik

8)Marksizm ideolojisinin ve Marksist söylemin izleri görülmektedir.

9) 1980 sonrası toplumcu şiire uygun olarak yazılmıştır.

10)Bu dönem şairleri kendilerini toplumun sözcüsü olarak görmüşler, biçimden çok içeriğe önem vermişler, tema bakımından ise İkinci Yeni şiirinin sıklıkla işlediği bunalım, yalnızlık ve sıkıntı temalarının yerine ümit, geleceğe  inanç ve direnme arzusu temalarına yönelmişlerdir.

Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 119-120

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)DYDYDYDYD

2)Marksist, yoksulluk-haksızlık-isyan-yiğitlik, yalnızlık-iç sıkıntısı-bunalım, isyan-yalnızlık-yoksulluk-ümit-geleceğe inanç, toplumsal ve siyasi olaylar, slogancemalaksoy.org

3)A

4)C

5)D

6)B

7)E

8)A

9)

Süreyya Berfe: Nabiga

Nihat Behram: Hayatı Tutuşturan Acılar

Ataol Behramoğlu: Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var

Refik Durbaş: Düşler Şairi

Can Yücel: Şiir Alayı

Ahmet Arif: Hasretinden Prangalar Eskittim

İsmet Özel : Erbain

Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121-122-123-124-125-126 İçin Tıklayınız.

2 YORUMLAR

Cevap Ver