Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121-122-123-124-125-126

 Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121-122-123-124-125-126

1980 Sonrası Şiir

Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121

İnceleme- Ars Poetica

1)Ars Poetica şiiri 1980 sonrası şiir zihniyetinin izlerini taşımaktadır.

2)Ars Poetica şiiri yapıca birbirinden ayrılan fakat anlam bakımından ilişkili dört bentten oluşmaktadır. Birimler arasındaki ses, anlam, ahenk ve yapı kaynaşması şiirin temasını oluşturmaktadır.

Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 122

3)Şiirin teması “şiir”dir. Bu tema daha önceki dönemlerde de ele alınmıştır.

4)işaret yumağı, kör mağara, örümcek, gözümü ayırmadığım saat, terk edilmiş yüz, tortu, sehere duyduğum inanç, kösnül yumak, kömürden elmasa varmak

5)1980 sonrası şiir de tıpkı İkinci Yeni şiirinde olduğu gibi kapalı ve karmaşık bir anlam tercih edilmiş, uzak çağrışımlar tekrar önem kazanmış ve imgeye değer verildiği gibi yeni imgeler de şiir dünyasına sokulmuştur.

6)Ahengi sağlayan öğeler:

Ses akışı: Ses akışını uyak ve redifler değil dizelerin anlam akışı belirlemiştir.

Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123

Ritim: Kelimelerin söyleyiş bakımından uyumu ve şairin söyleyiş özelliği ritmi belirlemiştir.

Ölçü: Şiirde herhangi bir ölçüye bağlı kalınmış, serbest nazmın ifade imkanlarından yararlanılmıştır.

9)Ars Poetica şiiri 1980 sonrası şiir geleneğine aittir.

10)

Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124

Ey Melal

a)Ars Poetica’nın yararlandığı kaynak Batı şiiridir. Ey Melal şiiri ise Doğu mistisizminden izler taşımaktadır.

b)Büyük harfle yazılan tek kelime Melal’dir. Şair bu şekilde “melal” (üzüntü) kavramına vurgu yapmak istemiştir.

c)Aynı kelimelerin tekrarı ile ses akışı sağlanmıştır.cemalaksoy.org

Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125-126

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)DYDDDDD

2)bireysellik-toplumsal-bireysel, yapı ve söyleyiş özelliği, düzyazıya, biçim ve yapı bakımından halk ve divan şiirlerine özenme söz konusudur.cemalaksoy.org

3)C

4)E

5)

Veysel Çolak: Buz ve Ateş

Metin Cengiz: Şarkılar Kitabı

Seyyit Nezir: İnsanın Beyaz Kokusunda

Hüseyin Haydar: Sudan Gövde

Tuğrul Keskin: Solgun

Haydar Ergülen: Sırat Şiirleri

Küçük İskender (Derman İskender Över): Gözlerim Sığmıyor Yüzüme

Yavuz Bülent Bakiler: Harman

Nurullah Genç: Yağmur

Enis Batur: Perişey

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12 Mevsim Yayınları Ders kitabı Cevapları Sayfa 127-128-129-130-131-132-133 İçin Tıklayınız.

6 YORUMLAR

  1. […] Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121-122-123-124-12… Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları (Konferans) Sayfa 124-125 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları Sayfa 126-128-130-132-133 11.Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125-126-127-128-129 Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 119-120-121-122-123 Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116-118-119-120-122-123-124-125 […]

Cevap Ver