Mevsim Yayınları 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 208-209-210 Cevapları

Mevsim Yayınları 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 208-209-210 Cevapları

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

4.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)DYDYDYDDYY

2) olay, kişi, yer, zaman

İmge ve çağrışımlar

Şairane ve süslü söyleyişe

Ömer Seyfettin

Bilinç akışı

Samuel Beckett

Kabare

4)D

5)E
6)C

7)D
8)A

9)B

10)D
11)

Ezen- ezilen mücadelesi- toplumcu gerçekçi roman ve hikaye

Bireysel iç sıkıntılar- bireyin iç dünyasını esas alan eserler

Toplumdaki değer çatışmaları- modernizmi esas alan roman- hikaye

Milli Mücadele ve Anadolu- milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler

12)

Garip Hareketi: Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday

Toplumcu Gerçekçi Eserler: Sabahattin Ali, Sadri Ertem

Modernizmi Esas Alan Eserler: Orhan Pamuk

İkinci Yeni hareketi: Ülkü Tamer, Ece Ayhan

Cevap Ver