Milli Edebiyat Dönemi İle Servetifünun Döneminin Karşılaştırılması

Milli Edebiyat Dönemi İle Servetifünun Döneminin Karşılaştırılması

 

 

Milli Edebiyat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

Servetifünun Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

Yapı

Roman türüne özgü düzyazı biçiminde ve paragraf birimiyle yazılmıştır.Genellikle Mauppassant tarzı hikayecilik geleneğine bağlı kalınmıştır.

Roman türüne özgü düzyazı biçiminde ve paragraf birimiyle yazılmıştır. Hikayelerde yapısal bütünlük henüz gelişmemiştir.

Tema

Genellikle toplumsal temalar ve Milli Mücadele konusu işlenmiştir.

Genellikle bireysel temalar işlenmiştir.cemalaksoy.org

Dil ve Anlatım

Halkın konuşma diline yakın, sade bir dil kullanılmıştır.

Ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır.

Cevap Ver