Milli Edebiyat Dönemi Öğretici Metinlerinin Özellikleri Maddeler Halinde

Milli Edebiyat Dönemi Öğretici Metinlerinin Özellikleri Maddeler Halinde

Milli Edebiyat Döneminde yazılan öğretici metinlerin genel özelliklerini maddeler halinde aşağıya yazdık. Milli Edebiyat Döneminde en çok yazılan öğretici metinler makale, fıkra ve sohbet yazısıdır. 

  • Tanzimat'tan itibaren görülmeye başlanan makale, Milli edebiyat Döneminde daha da yaygınlık kazanmış, Türkçülük akımını ve yeni dil anlayışını benimsetmek, halkı eğitmek ve siyaseti yönlendirmek için yazılmıştır.
  • Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler dergisinde Yeni Lisan adıyla yayımladığı makale Milli Edebiyatın bildirisi olarak kabul edilir.Ayrıca Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem makale türünde örnekler vermiştir.
  • Günlük sosyal konuları, bir kişiyi ya da edebi bir konuyu tartışan fıkralar yazılmıştır. Bu dönemde Ahmet Rasim, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar fıkra türünde yazılar yazmıştır.
  • Milli Edebiyat Döneminde Ahmet Rasim samimi bir dille özellikle sosyal ve siyasi konuları ele alan nükteli siyasal eleştirilerin yanı sıra güncel sanat olayları üzerine sohbetler yazmıştır.

Cevap Ver