Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları (Şair ve Yazarlar) Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları (Şair ve Yazarlar) Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Türk edebiyatında 1900’lü yılların başında yeni bir akım, bu akıma bağlı yeni bir anlayış ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin 20.yüzyılın başlarındaki durumuna paralel olarak Türk edebiyatı da farklı gelişmelere  ayak uydurmuştur. Türkçülük ve Milliyetçilik akımlarının etkisiyle Milli Edebiyat Dönemi başlamıştır. Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp’in Selanik’te birlikte çıkardıkları Genç  Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin “Yeni Lisan” adlı makale yayımlamıştır. Bu makaleye göre; dilimizde bulunan yabacı sözcükler atılmalı veya bunların Türkçe karşılıkları kullanılmalı, sade ve öz Türkçe ile eserler yazılmalı, edebiyat halkı anlatmalı, kültürü ve milli değerleri yansıtmalı vb. maddeler sıralanmıştır.

Milli edebiyat dönemi eserlerinde Anadolu, Anadolu insanı, Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık gibi konular sıkça ele alınmıştır. Türk kültürü ve milli değerler bu dönem eserlerinde kendini bulmuştur. Asırlarca unutulan, yalnız bırakılan Anadolu, Milli Edebiyat dönemi şair ve yazarlarıyla yeniden hayat bulmuş, eserlere girmiştir. Bu dönemde yazılan şiirlerde milli nazım birimi dörtlük, milli ölçümüz hece ölçüsü kullanılmıştır. Sade ve anlaşılır bir dille yazılan şiirlerde vatan sevgisi, bağımsızlık, Türk kültürü vb. temalar işlenmiştir.

Milli Edebiyat Dönemi roman ve hikayelerinde ise Kurtuluş Savaşı, Anadolu, düşmanla mücadele vb. konular ele alınmıştır. Bu dönemde Milli Edebiyat topluluğu içinde yer almayan bağımsız olarak eser vermeye devam eden şair ve yazarlarımız da vardır. Bu şair ve yazarlarımızı da bu dönem içinde sizlere sunmayı düşündük.Cemal Aksoy

Milli Edebiyat Dönemi, Türk edebiyatının İslamiyet’ten önce başlayan, İslami dönemde devam eden yabancı kültürlerin etkisinden uzak milli edebiyat anlayışını temsil etmektedir. Bu edebiyat, Sözlü Edebiyat Dönemi ve Halk Edebiyatı’nın devamı şeklinde düşünebiliriz. Değişen sadece zaman ve şartlar olmuştur.

Milli Edebiyat Dönemi şair ve yazarların biyografik bilgilerine, edebi kişiliğine ve eserlerine ulaşmak için aşağıda verilen ilgili şair ve yazarların üzerine tıklamanız yeterli olacaktır.

Milli Edebiyat Dönemi Şairleri: Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Rıza Tevfik Bölükbaşı

Milli Edebiyat Dönemi Yazarları: Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Ali Canip Yöntem, Mehmet Fuat Köprülü, Musahipzade Celal, İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay, Aka Gündüz, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Yusuf Akçura, Halide Nusret Zorlutuna, Mithat Cemal Kuntay, Ebubekir Hazım Tepeyran

Cevap Ver