Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler ( Roman- Hikaye)

              Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler ( Roman- Hikaye)

Bu anlayışı sürdüren roman ve öykülerde I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemi, bu dönemden sonra Atatürk İlke ve İnkılapları’nın Anadolu’ya benimsetilmesi ile ilgili konular işlenmiştir. Halkın ve Anadolu insanının yaşam tarzı konu edilmiş, yanlış Batılaşmanın getirdiği ahlak bozuklukları, geri kalmış halk arasındaki hurafeler, halk-aydın ilişkisi ele alınmıştır. Tanzimat’tan beri eserlerde yer bulan Doğu- Batı çatışması işlenmeye devam etmiştir.cemalaksoy.org

Yakup Kadri, Halide Edip, Reşat Nuri, Refik Halit,  Mithat Cemal Kuntay bu anlayış doğrultusunda eserler kaleme almıştır.

Cevap Ver