Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiirin Genel Özellikleri

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiirin Genel Özellikleri

12.sınıf Türk edebiyatı konularından olan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı şiir anlayışlarından biri de Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir'dir. Bu şiir anlayışı, Milli Edebiyat Döneminin özelliklerini taşımaktadır.

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir Genel Özellikleri

  • Kurtuluş Savaşı'nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
  • Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir. Yabancı sözcükler yerine Türkçe karşılıkları kullanılmaya çalışılmış, yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.
  • Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılmış, sanatlı söyleyişlere mesafeli durulmuştur.
  • Halk şiiri nazım şekillerinden  yararlanılmış, şiirde ahenk, hece vezni ve uyakla sağlanmıştır.
  • Milli hisler ön plandadır. Memleket sevgisi, Kurtuluş Savaşı, tarih, kahramanlık gibi temalar işlenmiştir.
  • Şairler şiirlerini, Kültür Haftası, Çınaraltı, Hisar gibi dergilerde yayımlamışlardır.
  • Başlıca şairleri: Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Şaik Gökyay, Arif Nihat Asya, Kemalettin Kamu, Zeki Ömer Defne, Ömer Bedrettin Uşaklı, Ceyhun Atuf Kansu ve Beş Hececiler

Cevap Ver