Mizahi Anlatım ve Özellikleri

Mizahi Anlatım ve Özellikleri

Güldürmeyi amaçlayan anlatım türüdür. Mizah, bireyin doğru bulduğu davranışları ile toplumun benimsediği davranışların çatışması ve birbiriyle örtüşmemesi durumunda ortaya çıkar. Mizah yalnızca güldürmeyi değil, bireysel ve toplumsal çözülmeleri göz önüne getirerek okuyucunun dikkatine sunmayı da amaçlar.

Mizahi anlatımda bilinmesi gereken bir diğer kavram da “ironi”dir. İroni; söylenen sözün tam tersi anlamını kastetmedir. Eski edebiyatımızda “tariz” olarak ifade edilen ironide söylenen sözün tam zıt anlamı kastedilir.cemalaksoy.org

Mizahi anlatım türünün başlıca özellikleri şunlardır:

Toplumsal ve bireysel aksaklıkların, yanlış düşüncelerin ortaya çıkardığı gülünç olaylara dayanır.

Okuyucuda uyandırılmak istenen etkiye göre düzenlenir.cemalaksoy.org

Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir.

Mizahi unsurlarda gerçeklerden ve kurallardan sapma vardır.

Mizahi unsurları oluşturmada karşılaştırmalar, durumlar, hareketler, kelime ve kelime gruplarından yararlanılabilir.

Amaç okuyucuyu düşündürmek ve eğlendirmektir.

Mizah unsuru bir olay formunda anlatıldığından, öyküleyici anlatımla aktarılır.cemalaksoy.org

Örnek Metin:

Küçük bir papağanın on beş altına satıldığını gören Hoca, bir koşuda evine gidip kümesteki hindisini tutmuş. Apar topar pazara götürüp başlamış bağırmaya.

-Satılık hindii.. Satılık hindiii…. Yirmi altına satılık hindi!

Şaşırmışlar pazardakiler.

-Yahu Hocam! Bir hindinin yirmi altın ettiği nerede görülmüş?

-“Ne var Yani?” diye çıkışmış hoca. “ Demin bir kuşu on beş altına sattılar.”

-Ama o papağandı. Tıpkı insan gibi konuşuyor o.

-“Olsun.” Demiş Hoca. “O konuşursa bu da düşünür!”