Muzaffer İzgü Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Muzaffer İzgü Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Yapıtlarında mizah öğelerinden faydalanarak, toplumun aksayan yönlerini dile getirmiştir. Kişilerini halkın konuştuğu gibi konuşturmuştur. Taşlama ve yergi arası bir anlatımla işlediği öyküleri düşündürücü olduğu kadar, güldürücü öğeler de taşır. Anlattığı insanları ve olayları çarpıcı yanlarıyla ele almaktaki ustalığı, en önemli özelliklerinden biridir.(cemalaksoy.org) Daha çok, öyküye yönelen yazarın romanları da vardır: İlk romanı olan “Gecekondu” da, Güney Anadolu kentlerinden birinde gecekondu halkının yoksul yaşantısını verir. “İlyas Efendi” de, bir nüfus memurunun parasızlık yüzünden çektiği sıkıntıyı yansıtır. “Halo Dayı” da ise köyden kente göçü konu edinmiştir. “Zıkkımın Kökü” adlı romanında ise çocukluğunu anlatmıştır.cemalaksoy.org

Eserleri

Roman: Gecekondu, İlyas Efendi, Halo Dayı, Kasabanın Yarısı, Zıkkımın Kökü

Oyun: İnsaniyettin, Kara Düzen, Reçetesi Peçete, Gön, Utanmıyorum Üşüyorum, Her Devrin İti

Öykü-Mizah: Bando Takımı, Donumdaki Para, Deliye Her Gün Bayram, Sen Kim Hovardalık Kim, Her Eve Bir Karakol, Dayak Birincisi, Devlet Babanın Tonton Çocuğu, Çanak Çömlek Patladı, Üç Halka Yirmibeş, Ortadireği Yıkan Ayı, İşte Mühür İşte Sen, Devletin Malı Deniz, Azrail Nasıl Rüşvet Yedi, Siz Bilirsiniz Paşam

Çocuk Kitabı: Ekmek Parası, Bülbül Düdük, Çizmeli Osman, Pazar Kuşları, Uçtu Uçtu Ali Uçtu, Yumurtadan Çıkan Öğretmen, Güldüren Uçurtma 

Cevap Ver