Namık Kemal Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Namık Kemal Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

  • Eserlerinde vatan, yurtseverlik, özgürlük, adalet, doğruluk ve erdem gibi kavramları ele alan Namık Kemal, topluma özgürce yaşama bilinci vermeye çalışmıştır. Türk halkına milli benliğini ve kendi değerlerini tanıtmıştır. Bu yüzden ona “Vatan Şairi” denilmiştir.
  • Şiir, makale, tiyatro, roman, eleştiri türlerinde eserler yazmıştır. “Toplum için sanat” fikriyle yazdığından düzyazıları, şiirinden güçlüdür.
  • Osmanlıcı ve İttihad-ı İslam taraftarıdır. Ona göre eşitlik, hürriyet, vatan ve din insanları birleştiren kuvvetlerdir.
  • Eski edebiyat aleyhinde bulunduğu halde biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.cemalaksoy.org
  • Piyeslerini sade, diğer eserlerini ağır bir dille kaleme almıştır.cemalaksoy.org
  • Tiyatroyu halk eğitiminde bir araç olarak gören sanatçı, en önemli tiyatro eseri Vatan Yahut Silistre adlı oyununda, Rusların Silistre Kalesi’ni bir buçuk ay kuşatıp sonunda Türklere yenilmelerini anlatmıştır. Büyük yankı uyandıran eser, yazarın Magosa’ya sürülmesine neden olmuştur. İstibdat ve zulme karşı çıkışı Gülnihal, bir aile dramını Zavallı Çocuk, kötü bir kadının topluma zararlarını Akif Bey, Harzemşahlar Devleti’nin son hükümdarının hayatını Celaleddin Harzemşah, Hindistan’da bir saraya geçen bir olayı Kara Bela oyunlarıyla anlatmıştır.
  • Ziya Paşa’nın Divan şiirini öven Harabat antolojisini eleştirdiği Tahrib-i Harabat ve Takip adlı eleştirileri ünlüdür.
  • Encümen-i Şuara topluluğunda yer almıştır.
  • Yapıtlarını romantizm akımının etkisinde oluşturmuştur.cemalaksoy.org

Eserleri

Roman: İntibah(ilk edebi roman), Cezmi (ilk tarihi roman)

Şiir: Hürriyet Kasidesi

Tiyatro: Vatan Yahut Silistre, Celaleddin Harzemşah, Kara Bela, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gülnihal

Eleştiri: Tahrib-i Harabat (ilk eleştiri), Takip, Renan Müdafaanamesi

Düz yazı: Devr-i İstila, Barika-i Zafer, Evrak-ı Perişan

Anı: Magosa Anıları

2 YORUMLAR

Cevap Ver