Necip Fazıl Kısakürek Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1905-1983)

          Necip Fazıl Kısakürek Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1905-1983)

ders notları, türk edebiyatı ders notları, dil ve anlatım ders notları, konu anlatımıModern Türk Şiirinin mistik şairidir. Düzyazı türünde yapıtları olmasına rağmen asıl güçlü yanı şairliğidir. Halk şiirimizin öz ve biçim yapısından yararlanmış, ona Batılı, modern bir özellik kazandırmış, sonraları dinsel duyuşlarda karar kılmıştır. Tekke şiirimizin verimlerini modern Fransız şiiri ölçüleriyle değerlendiren, şiirlerinde insanın evrendeki yerini araştıran, madde ve ruh problemlerini, iç alemin gizli duygu ve tutkularını dile getiren şair; oturmuş bir dil ve sağlam bir teknikle şiirler yazmıştır. İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra gönderildiği Fransa’da Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde okumuş, Paris’te geçen bohem günlerinden sonra Türkiye’ye dönmüştür. Paris dönüşü yayımladığı  Örümcek Ağı ve Kaldırımlar adlı şiir kitapları  onu çok genç yaşta çağdaşı şairlerin en önüne çıkarmıştır. Henüz otuz yaşına basmadan  çıkardığı şiir kitabı BEN VE ÖTESİ de  en az öncekiler kadar beğenilmiştir.cemalaksoy.org

Şöhretinin ve bohem tarzı yaşamının zirvesindeyken 1934 yılı sanatçı için bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü yaşam felsefesinin değişmesine neden olan ve Beyoğlu Ağa Camii’nde vaaz veren  Abdulhakim Arvasi ile bu dönemde tanışmış, ondan bir daha  kopmamıştır. Bu tanışma   onun hayatında  dönüm noktası olur. Hayatında meydana gelen bu değişikliği şu mısralarla özetler: Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum/Gökyüzünden habersiz, uçurma uçurmuşum. Üstün  bir ahlak felsefesini savunduğu  tiyatro yapıtlarını  birbiri ardına edebiyatımıza kazandırması da bu döneme rastlar.

1943’te dinsel ve siyasal kimliği ön plana çıkan Büyük Doğu adlı dergiyi  çıkarmıştır. Bu dergideki  yazılarıyla iktidarlara cephe alan sanatçı, birçok kez mahkemelik olmuş, hapse girmiştir.1962 yılından itibaren  hemen hemen  tüm Anadolu şehirlerinde verdiği konferanslarla büyük ilgi toplamıştır.

Yapıtları

Şiir: Kaldırımlar, Örümcek Ağı, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı, Çile(bütün şiirlerini içerir.)

Tiyatro: Bir Adam Yaratmak, Para, Tohum, Reis Bey, Siyah Pelerinli Adam, Künye, Ahşap Konak

Monografi: Namık Kemal, Ulu Hakan İkinci Abdülhamit Han

Roman: Aynadaki Yalan

Hatıra: Cinnet Mustatili(Yılanlı Kuyudan)

1 YORUM

Cevap Ver