Nev-Yunanilik Akımı Nedir

Nev-Yunanilik Akımı Nedir

1912 yılında Batılı bir edebiyat grubu oluşturma çabasının sonucu ortaya çıkan bir faaliyet de Nev-Yunanilerdir. Fransa’dan Türkiye’ye dönen Yahya Kemal, öz şiire ulaşmak arzusuyla Batı edebiyatlarından öğrendiği bir anlayışı şiirimize uygulamak ister.(cemalaksoy.org) Bu yeni şiir yolu için Eski Yunan medeniyetini, klasik temellerden biri olarak seçer. Elbette bu temelin seçilmesinde Anadolu’da yaşayan Türklerin Akdeniz havzası medeniyetinden olduklarını ispat etmek düşüncesi de yatmaktadır.cemalaksoy.org

Yahya Kemal’le Yakup Kadri, benimsedikleri bu eğilime Eski Akdeniz uygarlığıyla ilgili olduğu için “Havza Edebiyatı”  ya da “Nev Yunanilik” adını vermişlerdir. Bu eğilimin örnekleri de Yahya Kemal’in “Sicilya Kızları” ve “Biblos Kadınları” adlı şiirleri ile Yakup Kadri’nin “Siyah Saçlı Yabancı ile Berrak Gözlü Genç Kızın Sözleri” başlıklı yazısı ile sınırlı kalmıştır. Nayilik gibi Nev-Yunanilik de dönemini etkileyen bir gelişme göstermemiştir.

Cevap Ver