Noktalama İşaretleri Test-1

Noktalama İşaretleri Test-1

Türkçe dil bilgisi noktalama işaretleri konu testini sizler için hazırladık. Noktalama işaretleri test sorularını ve cevaplarını sitemizden takip edebilirsiniz. YGS, KPSS, LYS, TEOG gibi birçok önemli sınavın konusu olan noktalama işaretleri test sorularını PDF olarak indirebilirsiniz.9. sınıf Türk dili ve edebiyatı 2. ünite noktalama işaretleri test sorularını sizler için hazırladık. Noktalama işaretleri test sorularının cevap anahtarı sitemizin ana sayfasında bulunan TEST CEVAPLARI kategorisinde bulunmaktadır.

 

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') doğru kullanılmıştır?

A) Fransızca'sını geliştirmek için bir kursa yazılacakmış.

B) Kaza haberini TV'den öğrenince donup kaldı.

C) Sana bu çiçekleri gönderen Hülya Hanım'mıydı?

D) Seherler bu akşam bize yemeğe geliyorlar.

E)Okulumuzdaki İzmirliler kendi aralarında bir dernek kurdular.

 

Ülkemiz,(I) ağaç türleri bakımından oldukça zengin.(II) Bunlardan biri de kızılçam ağacı.(III)Kızılçam sıcak iklimi seven,(IV) kış soğuklarına dayanamayan bir ağaç türüdür.(V) Bu nedenle ülkemizde pek az yerde yetişir.

2) Numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.             B) II.           C) III.          D) IV.          E) V.

 

Filmi izlerken ilk gençliğimden pek çok sahne canlandı gözümde ( ) Bir konakta dört aile, acılarımızı ( ) sevinçlerimizi paylaşır ( ) tek bir aile gibi yaşardık. Yazlık sinemalara ( ) Karagöz'le gezici sirke gider ( ) yaşamın her anını dolu dolu geçirirdik.

3) Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (…) (,) (;) (,) (;)          B) (,) (,) (,) (,)

C) (…) (,) (,) (,) (,)          D) (:) (.) (,) (;) (,)

E)  (.)(,) (:) (,) (,)

 

Varlığı bir sorun olarak ele alan felsefe (I) varlığın olup olmadığını tartışır (II) bilimse onu bir sorun değil (III) veri gibi görerek (IV) ne olduğunu anlamaya yönelerek (V) yasalarını anlayarak kullanmaya çalışır.

4) Numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I.            B) II.           C) III.          D) IV.          E) V.

 

Yazı masasının üzeri karışık mı karışık (I) Gözleri kıpkırmızı olmuş uykusuzluktan (II) Saçları tarak görmemiş günlerden beri (III) Ya sigara dumanından, terden yapış yapış olan elbiseleri (IV) Onu bu halde biri görse (V) ihtimal: "Bu adamın yazdıklarından hayır gelmez (VI)" diye düşünür.

5) Parçada numaralanmış yerlerden hangilerine noktadan (.) farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I. ve III.             B) II. ve IV.            C) II. ve VI.

D) III. ve V.            E) IV. ve V.

 

Himalaya'nın doruklarında soğuyup oranın nemini,(I) serinliğini bozkıra getiren bir yağmurdu bu …(II) İşte!(III) sicim gibi yağıyordu.(IV) Dinmek bilmeyen yağmurun altında,(V) küçüklerde büyükler de çılgınca eğlendiler.

6) Numaralanmış noktalama işaretlerinden hangileri yerinde kullanılmamıştır?

A) I. ve IV.             B) I. ve V.              C) II. ve III.

D) III. ve IV.           E) IV. ve V.

 

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla ( ) belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilemez?

A) Böyle bir durumda siz ( ) hem bizi hem onları destekleyeceksiniz.

B) Yazdıklarınız çok doğru, çok haklısınız ( ) peki bu, sert ifadelerinizi haklı kılar mı?

C) Her yere apartmanlar dikmek, iş yerleri yapmak istiyorlar ( ) bazı parkları kaldırdılar, pek çok ağacı kestiler.

D) Şiir ( ) roman, öykü, deneme gibi değildir.

E) Roman, hikaye ve şiirleri dergilerle yan yana ( ) ders kitapları, sözlük ve ansiklopedileri de alt raflara yerleştirin.

 

I.   Eseri incelerken dikkat etmenizi istediğim iki nokta var:

    Öznellikten kaçınmanız ve ayrıntılara önem vermeniz.

II.  Kitabınızı çok beğendim: Bunun için tekrar okuyacağım.

III. Şunu unutma: Arkadaşlarını kırmamak için daha hoşgörülü olmalısın.

IV.  Sözümü kesti: "Bize biraz zaman tanıyın." dedi.

V.   Bugün herkes çok mutlu: çünkü ablam yeni bir iş bulmuş.

8) Numaralanmış cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yanlış kullanılmıştır?

A) I. ve III.             B) I. ve IV.             C) II. ve IV.

D) II. ve V.             E) III. ve V.

 

Bir toplumu (I) tarihine, kültürüne (II) yaşam tarzına bakarak tanıyabileceğiniz gibi (III) o toplumda ne tür (IV) sanat dallarının ilgi gördüğünü (V) bunların özelliklerini (VI) belirleyerek de tanıyabilirsiniz.

9) Numaralanmış yerlerden hangilerine virgül (,) getirilemez?

A) I. ve IV.             B) I. ve VI.             C) II. ve V.

D) III. ve V.            E) IV. ve VI.

 

10) Hey ufaklık ( ) bu senin bisikletin mi ( ) Daha önce bu kadar güzelini görmemiştim ( )

Parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (!) (?) (•)           B) (,) (?) (?)           D) (!) (?) (!)

D) (,) (?) (•)           E) (•)  (•)

 

11) Aşağıdakilerden hangi yere ünlem (!) getirilebilir?

A) Heyecanla ( ) "Sizden haber bekleyeceğim." diyordu.

B) Arkadaşlar ( ) şimdi birlikte hareket etme zamanıdır.

C) Seni, o saatte orada görünce çok şaşırdım ( )

D) Işık, gözümüzü kamaştıran, kuvvetli bir ışık ( )

E) Verdiğin sözleri çok çabuk unutuyorsun ( )

 

Sonbahar, sarının ne kadar tonu varsa yüklendi geldi :(I) gökyüzünde kuş sürüleri, yerde insanlar telaşlı….(II) kış erken bastırır buralarda!(III) Bir bastırdı mı da tek bir ot, tek bir canlı kalmaz şu koca ovada.(IV) Tipi dinmek bilmez, çığ düşer, yol kapanır; mayısa, hazirana kadar ısınmaz hava!(V)

12)Parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangileri doğru kullanılmıştır?

A) I. ve IV.             B) I. ve V.              C) II. ve III.

D) IV. ve V.            E) IV. ve VI.

 

I.   Ardından örnek verilecek cümlelerin sonuna konur.

II.  Sayılara gelen ekleri ayırmada kullanılır.

III. Cümlede eş görevli bölümleri ayırmada kullanılır.

IV. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

13) Aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisi bu açıklamalardan herhangi biriyle ilgili değildir?

A) Kesme işareti (')           B) Üç nokta (…)

C) İki nokta (:)                 D) Noktalı virgül (;)

E) Virgül (,)

 

14) Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yazım ve noktalama bakımından doğrudur?

A) Çantanın ön cebine cüzdan, telefon, gazeteyi; arka cebine de kalem, kağıt, suyu koydu.

B) Çantanın ön cebine cüzdan, telefon, gazeteyi, arka cebine de kalem, kağıt, suyu koydu.

C) Çantanın ön cebine cüzdan, telefon, gazeteyi; arka cebinede kalem, kağıt, suyu koydu.

D) Çantanın ön cebine cüzdan; telefon; gazeteyi, arka cebine de kalem; kağıt; suyu koydu.

E) Çantanın öncebine; cüzdan, telefon, gazeteyi, arka cebine de; kalem, kağıt, suyu koydu.

 

15) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir?

A) Bize neden haber vermedi, anlayamadım

B) Onu toplantıya çağırıp çağırmamaya karar veremedim

C) Bu işi yarına kadar bitirebilir miyiz, diye sordu

D) İşlerin yetişmeyeceğini ona da söyleyelim mi, ne dersiniz

E) Yaşadığım bu olayı size anlatmalı mıydım, bilemiyorum

 

16) “Bazı cümleler, soru cümlesi kalıbında olduğu halde soru anlamı taşımaz.”

Aşağıdakilerin hangisi buna uygun bir örnektir?

A) Yarın sınav olduğunu biliyor musun

B) Aile sırları hiç etrafta konuşulur mu

C) Niçin bana daha önce haber vermedin

D) Benim adresimi kimden aldın

E) Kitabı nereden aldığını hatırlayabildin mi

 

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yanlış kullanılmıştır?

A) Arkadaşım: "Ne zaman dönersin?" dedi.

B) Yol kenarında bir levha: İlçemize Hoş Geldiniz.

C) Bu durumun birkaç nedeni var: tembellik, isteksizlik…

D) Ortalık karanlıktı: göz gözü görmüyordu.

E) Buradaki insanların bir tek şeye ihtiyacı vardı: Sevgi.

 

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla ( ) belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) Son sözüm bu, istediğinizi düşünün ( ) deyip odadan çıktı.

B) Bu roman ( ) geçmişle bugünü bir noktada birleştirme çabasında.

C) Havalar iyice soğumuştu ( ) odun kömür alacak parası, üstüne giyecek montu yoktu.

D) Kitaplarını masaya yaymış ( ) saatlerdir ders çalışıyor.

E) Sınava giderken yanınıza şunları mutlaka alın ( ) kalem, Bilgi, su…

Bu Testi PDF Olarak İndir

Cevap Ver