Nova 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 128-133 Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

Nova 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 128-133 Cevapları

4.Metin-Rubai

Nova Yayıncılık 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Sayfa 128 Cevapları

1)

a)

 

Redif

Uyak

1.kısım

“der idi”

“la” zengin uyak

Asonans

“e,a” sesleri sıkça tekrarlanmıştır.

Aliterasyon

“m,l,d,r” sesleri sıkça tekrarlanmıştır.

 

b)Ahenk öğeleri konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla şiirin ses ve söyleyiş güzelliğini oluşturacak biçimde meydana getirilmiştir.

2)

a)Şiir dörtlük birimiyle yazılmıştır.

b)Şiirin her dizesi anlam ve yapı kaynaşmasıyla bir bütünlük oluşturmaktadır.

3)

a)Şiir rubai nazım şeklinin özelliklerine uygun olarak yazılmıştır.

b)Şiir divan şiiri geleneğine uygun olarak yazılmıştır.

4)Şiirin teması “aşk”tır.

6)

c)telmih, tekrir, tenasüp

ç)Şiirde “Leyla, Mecnun” kelimeleri imgedir.

Nova Yayıncılık 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Sayfa 129 Cevapları

5.Metin- Tuyuğ

1)a)Şiirin ahenk öğeleri:
 

 

Redif

Uyak

1.kısım

“durur”

“an” zengin uyak

 

2)

a)Şiirin ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimi dörtlüktür.

b)Şiirdeki dizelerin her biri sevgilinin güzelliğini övmektedir.cemalaksoy.org

3)

a)Şiir dört mısralık bir bentten oluşmaktadır.

b)Şiir divan şiiri geleneğine göre yazılmıştır.

4)Şiirin teması sevgilinin güzelliğidir.

5)İlhan Berk’in şiirinde duygu ve düşünceler açık, sade, anlaşılır bir şekilde dile getirilmiştir.

6)a)Teşbih, tekrir, teşbih, tenasüp

6.Metin-Şarkı

Nova Yayıncılık 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Sayfa 133 Cevapları

1)a)Şiirin ahenk öğeleri:

 

Redif

Uyak

1.kısım

“olduğum”

Iyddır çık naz ile seyrana kurban olduğum

An zengin uyak

2.kısım

“olduğun bilmez misin?

Iyddır çık naz ile seyrana kurban olduğum

“ak” zengin uyak

3.kısım

Iyddır çık naz ile seyrana kurban olduğum

“â” tam uyak

4.kısım

“una”

Iyddır çık naz ile seyrana kurban olduğum

“ûr” zengin uyak

5.kısım

“olsun Nedim”

Iyddır çık naz ile seyrana kurban olduğum

“âr” zengin uyak

Kelime tekrarı

Iyddır çık naz ile seyrana kurban olduğum

Asonans

1.bent:a,e,u

2.bent:a,e,i

3.bent:a,e,i

4.bent:a,e,u

5.bent:a,e,i

Aliterasyon

1.bent:m,l,r

2.bent:m,l,s,n

3.bent:g,d,l

4.bent:s,l,r

5.bent:l,s,n

Ölçü

Aruz ölçüsü

 

3)a)Şiirin yapı özellikleri:cemalaksoy.org

Nazım birimi: bent

Birim sayısı:5

Nazım şeklinin nasıl oluştuğu: Her bent, iki beytin birleşmesiyle oluşmuştur.

Nazım şeklinin adı: Şarkı

b)Divan şiiri geleneği

Nova Basın Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları (Terkibibent) 135-136-137-138-139 İçin Tıklayınız.

4 YORUMLAR

  1. […] Nova Basın Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128-129-130-131… Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106-108-109-112-113-114-115 Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100-102-103-104-105 2014-2015 Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93-98-99-101-102-103-104 Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132-133-134-135-136-137-138-139 […]

Cevap Ver