Nova Basın Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları (Terkibibent) 135-136-137-138-139

Nova Basın Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları (Terkibibent) 135-136-137-138-139

7.Metin- Terkibibent

Nova Basın Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 135

2)a)Şiiri oluşturan birimlerin özellikleri:

Şiir birimi

Bent

Özellikleri

Şiir, iki bentten oluşmuştur.

Her bent, yedişer beytin birleşmesiyle oluşmuştur. İlk bent ile ikinci bendin ses benzerliği farklı uyak ve rediflerle sağlanmıştır.cemalaksoy.org

İlk bent ve ikinci bent, gazel nazım şeklinde olduğu gibi aa, xa, xa… biçiminde kafiyelenmiştir.

İki bent arasında geçiş sağlayan beyit ile metnin en son beyti bağımsız kafiyelenmiştir.

 

 

Teması: ilahi aşk

Divan şiiri geleneğine göre yazılmıştır.

Nova Basın Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137

Anlama Yorumlama

1)Mısra örgüsüne göre: gazel, kaside, mesnevi, şarkı, tuyuğ, terkibibent, müstezat, kıta, murabba, rubai, terciibent, musammat

Kafiye düzenine göre: gazel, kaside, terkibibent(aa,ba,ca..)— mesnevi(aa,bb,cc…)— şarkı, murabba, tuyuğ(aaaa,bbba,ccca…)

Temasına göre: aşk, şarap, sevgilinin güzelliği ( gazel, şarkı, tuyuğ)

Övgü(kaside)cemalaksoy.org

Uzun aşk hikayeleri(mesnevi)

Dini-felsefi temalar( terkibibent,terciibent, rubai)

Nova Basın Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138-139

Değerlendirme Cevapları

1)DYDDDDYDDDD

2)kaside, gazel-kaside, İran-Azeri,gazeldir, Arap ve Fars kaynaklı bir edebiyat olmasıdır.cemalaksoy.org

3)Divan şiirinde evrensel ve insana özgü temalar şairlerin kişisel izlenim ve duyarlılıkları çerçevesinde, sanatlı ve imgesel bir üslupla dile getirilmiştir. Temalar, bireysel bir yaklaşımla ele alınmış, ağır ve süslü dille anlatılmıştır.

4)E

5)E

6)peykan: ok

Bağban:bağ bozumu

Bimar:hasta

Müştak:arzulayan, isteyen

7)C

8)D

9)E

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Basın Yayıncılık Sayfa 140-141-142-144-145 İçin Tıklayınız.

Benzer yazılar

2 Yorum

  1. Geri İzleme: Nova Basın Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128-129-130-131-132-133 :Cemal Aksoy Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir