Nova Yayıncılık 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19-20-21

Nova Yayıncılık 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19-20-21

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Sayfa 19

Araştırma

10. sınıf türk edebiyatı ders kitabı cevapları nova1)Divan edebiyatına “saray edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı, Klasik Türk edebiyatı” gibi adları yakıştıranlar da olmuştur. Çünkü divan edebiyatı sanatçılarının  hemen hepsi saray çevresinden insanlardır.cemalaksoy.org

Hazırlık

1)Edebi eserlerle toplum hayatı arasında bir ilişki kurulabilir. Her eser, yazıldığı dönemin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi ortamından izler taşır. Bütün bu özelliklerin esere yansıyan yönlerine “zihniyet” diyoruz.

2)Kültür, bir milletin maddi ve manevi değerlerinin bütününe denir. Kültür toplumsaldır. Kültür öğrenilir. Kültür değişebilir. Kültür aktarılır ve süreklidir. Kültür öğeleri arasında bir ahenk mevcuttur. Kültür kurallar sistemidir. Kültür bütünleştiricidir.

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Sayfa 21

İnceleme

2.a)

 

Farklılıklar

Orhun Abideleri

Çinlilerin siyasetteki kurnazlığına ve kötülüklerine dikkat çekilmekte, Türk milleti uyarılmaktadır.

Metin düzyazı biçiminde yazılmıştır.

Metinde 8.yüzyılda Türklerin düşünce ve siyasi devlet anlayışı göz önüne serilmiştir.

Gazel

16.yüzyılda yazılmıştır.cemalaksoy.org

Manzum bir yapısı vardır.

Konusu Allah’a olan aşk ve bağlılıktır.

Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.cemalaksoy.org

Edebi sanatlara ve imgelere yer verilmiştir.

Promete

Aruz ölçüsüyle ve serbest müstezatla yazılmıştır.

Vatanın yükselmesi ve ilerlemesi için insanımıza düşen sorumlulukları ele almıştır.

Ağır ve süslü bir dili vardır.

Anlam açık değildir.

 

b)Okuduğumuz metinler arasındaki yapı ve anlam farklılıkları, bu metinlerin yazıldığı dönemlerde farklı siyasi ve sosyal koşulların yaşanması, şair ve yazarların farklı sanat anlayışlarına ve fikirlere sahip olması ile ilgilidir.

3.b)Bâkî, divan şairidir. Divan edebiyatının öne çıkan özelliklerinden biri, insan gerçekliğine ve toplum sorunlarına yer vermemesidir. Bâkî’nin gazelinde aşk ve teslimiyetin tema olarak seçilmesi, kendi döneminde bu soyut konuların ön planda olduğunu göstermektedir. Tevfik Fikret ise yaşadığı dönemin sosyal ve siyasi bunalımlarından toplum adına bir çıkış, bir kurtuluş yolu aramakta, bunun için insan aklının gücüne güvenmektedir.

c)Her olay ve nesnenin bir tarihi olduğu gibi her edebi metnin de bir tarihi vardır.

5)Türk edebiyatı yazılı belgelerle şekillendiği Göktürk Devleti’nden yani 8.yüzyıldan itibaren sırasıyla “Çin, Arap, Fars ve Batı” medeniyetlerin etkisinde kalmıştır.

Anlama Yorumlama

2)Zihniyet, bir edebi metnin yazıldığı döneme ait olan ve edebi metne yansıyan sosyal, siyasi, askeri, kültürel, ekonomik özelliklerle sanatçının kişiliğini oluşturan aile, çevre ilişkilerinin tümünü içine alan bir kavramdır.

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Nova Yayıncılık Sayfa 22-24-25-26 Cevapları İçin Tıklayınız.

2 YORUMLAR

Cevap Ver