10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 118-127 Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 118-127 Cevapları

Murabba

10.Sınıf Türk edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları

1)a)Murabba adlı şiirin ahenk öğeleri;

b)Şiirde ahengi sağlayan başlıca unsurlar uyaklar, redifler, ve kelime  tekrarlarıdır.

2)a)Şiir ikişer beytin birleşmesiyle oluşan bentler(kıtalar) halinde yazılmıştır.

c)Bentler arasında ses benzerliği bakımından ilişki vardır.

ç)15.yüzyıl’ın sosyal, siyasi ve kültürel ortamı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

d)Ahmet Paşa’nın yaşadığı dönemde Osmanlı Devleti  en parlak, en zengin, en güçlü dönemini yaşamaktadır.

3a)

Şiirin yapı özellikleri:

Bent birimiyle yazılmıştır.

Şiir 7 bentten oluşmaktadır.

Her bent iki beytin birleşmesiyle oluşmuştur.

Bentlerin son mısraları rediftir.

Bentler “aaab, cccb, dddb…” biçiminde kafiyelenmiştir.

Şiirin nazım şekli kafiyedir.

Şiir divan şiiri geleneğine göre yazılmıştır.

10.Sınıf Türk edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları

4)b)Şiirdeki bentler anlam ve yapı kaynaşması sonucu “aşk” temasını ortaya çıkarmaktadır.

5)Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiirinde aşk duygusu günlük konuşma dilinin imkanlarıyla sade ve açık bir dille ifade edilmiştir.

6)b) Şiirdeki söz sanatları:

Söz sanatları

Özellikleri

Teşbih (Benzetme)

“gül yüzünde”

Rakipler köpek sürüsüne benzetilmiştir.

Sevgilinin boyu servi ağacına benzetilmiştir.

Teşhis (Kişileştirme)

“gönül”

İstiare (eğretileme)

“Cefa dikenleri bağrımı hançerlerle doğradı.” Dizesinde “cefa” sevgilinin saçlarının ucu olarak düşünülmüştür.

Tekrir (Tekrarlama)

“gönül, n’idelüm, ile, diriğ, dah…

 

10.Sınıf Türk edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları

c)Felek imgesi talih, baht anlamında kullanılmıştır.

Ç)Şiirin etkileyici olmasını, anlatımın sanatsal olmasını sağlamıştır.

d)Divan şairleri, şiirlerinin başka şairlerin eserleriyle karışmaması için son bölümde adlarını kullanırlar.

7)Aşk, insanlığın geneline hitap eden evrensel bir temadır.

8)Şair, bütün ifadelerini sevgilinin güzelliğinden ve saçlarından hareketle düzenlemiştir.

9)Şiir yan ve mecaz anlam bakımından zengindir.

13)Ahmet Paşa hakkında bilgi almak için tıklayınız.

3.Metin- Kaside

10.Sınıf Türk edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları

1)

a)Şiirin ahenk unsurları:

 

Redif

Uyak

1.beyit

“su”

“are” zengin uyak

2. beyit

“su”

“are” zengin uyak

3. beyit

“su”

“are” zengin uyak

 

Ses tekrarı: “su” redifi sıkça tekrarlanmıştır.

Aliterasyon: s, r, l

Asonans: e, i, a

2)

a)Şiirde ses ve anlam kaynaşmasından oluşan beyitler, temayı oluşturacak şekilde düzenlenmiştir.

c)Beyitler arasında ses yönünden bütüncül bir ilişki vardır.

3)

a)

Nazım birimi

Beyit

Birim sayısı

32cemalaksoy.org

Bölümlerin içeriği

Nesib (Teşbib)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.beyitler

Girizgah

16,17,18.beyitler

Methiye

19,20.beyitler

Fahriye

30

Tegazzül

Yok

Dua

31, 32.beyitler

Taç beyit

30.beyit

Ölçü

Aruz ölçüsü

Nazım şekli

kaside

 

b)Şiir, divan şiiri geleneğine göre yazılmıştır.

10.Sınıf Türk edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları

4)

b)Şiirin birimleri, Peygamber sevgisini suyun saflığı ve temizliği ile ilişkilendirerek ele almakta ve temanın şekillenmesine katkı sağlamaktadır.cemalaksoy.org

10.Sınıf Türk edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları

6)

a)Şair “Ey göz” ifadesiyle teşhis ve nida sanatlarından yararlanmıştır.

c)İmge ve söz sanatları şiire anlamsal bir zenginlik ve sanatsal bir üslup kazandırmaktadır.

Ç)Telmih sanatı

7)Şiirin teması evrensel olmamakla birlikte İslam dünyasının ortak bir duyarlılığını dile getirmektedir.

13)Divan şiirinin bireyselci, imgeci zihniyetini yansıtmaktadır.cemalaksoy.org

14)

b)Fuzuli divan şiirinin en lirik şairidir.

Nova Basın Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128-129-130-131-132-133 Cevapları İçin Tıklayınız.

Cevap Ver