Nova Yayıncılık 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 190-191 Cevapları

Nova Yayıncılık 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 190-191 Cevapları

Öğretici Metinler

Değerlendirme Cevapları

1)Öğretici metinler dini, felsefi, tarihi, sosyal, sanatsal konuları ele alır.cemalaksoy.org

2)sade, süslü nesir, orta

3)D

4)E

5)D

6)D

3.Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)Türkçeyi, sözlüğüdür, Edip Ahmet Yükneki, Divan-ı Hikmet

2)C

3)E

4)A

5)DDDDY

6) Terkibibent-vasıta beyti

Rubai- Ömer Hayyam

Kaside- Methiye

Koşma- Koşuk

Yek-ahenk- gazel

7)sade nesir, orta nesir, süslü nesir    cemalaksoy.org