Nova Yayıncılık 10.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

Nova Yayıncılık 10.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

Ortaöğretim Türk edebiyatı 10 kitap cevaplarından sayfa 65'i aşağıda hazırladık. Türk edebiyatı 10. sınıf sayfa 65'teki araştırma sorularının cevabını aşağıda bulabilirsiniz.

Araştırma

1)XI ve XII. Yüzyıllarda Türklerin sosyal, siyasi ve kültürel hayatı hakkında bilgi için tıklayınız.

2)Hakaniye Lehçesi hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

3)Ahmet Yesevi ve Hacı Bayram Veli hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

4)dinlerin Milletlerin Edebiyatı Üzerindeki Etkisi İçin Tıklayınız.

5)Hikmet nedir, tıklayınız.

7)Siyasetname nedir, tıklayınız.

8)Divan-ı Lügati’t Türk için tıklayınız.

11)Edip Ahmet Yükneki ve Atabetül Hakayık için tıklayınız.

12)Kaşgarlı Mahmut için tıklayınız.

Hazırlık

1)Edebiyatımızda 11 ve 12. Yüzyıllar ara dönem olarak adlandırılır. Bu adlandırma Türklerin eski kültürleri ile yeni tanıdıkları İslam medeniyetinin etkilerinin iç içe olmasının etkisi vardır.

2)Mesnevi hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

3)Okuduğumuz metinde Koçi Bey, devletin çeşitli kademelerinde rüşvetin arttığı, eski kanunların bozulduğu, adam kayırmanın ve haksız kazançların çoğaldığı yönünde uyarılarda bulunmaktadır.

4)Eski kanunlar geçerliliğini yitirdiği için ilim de bozulmuştur.(cemalaksoy.org) İnsanlar çıkarlarına göre hareket edip devlet kurumlarının işlevini yitirmesine neden olmuştur.

Cevap Ver