Nova Yayıncılık Türk Edebiyatı 10 Kitap Cevapları

Nova Yayıncılık Türk Edebiyatı 10 Kitap Cevapları

Türk edebiyatı 10. sınıf ders kitabı sayfa 70 cevaplarını aşağıdan takip edebilirsiniz. Nova yayıncılık sayfa 70 cevaplarını sizler için hazırladık. türk edebiyatı 10 sınıf kitap cevaplarını sitemizden takip edebilirsiniz.

Sayfa 70

1)Yusuf Has Hacip, yöneticilerin taşıması gereken vasıflardan her birini “Küntogdı, Aytoldı, Ögdülmiş, Odgurmuş” adlı sembolik karakterler üzerinde somutlaştırarak anlatmıştır. Bu sembolik karakterlerden;

Küntogdı hükümdardır ve adaleti temsil eder.

Aytoldı vezirdir ve bahtı, mutluluğu temsil eder.

Ögdülmiş, vezirin oğludur ve aklı temsil eder.

Odgurmuş ise vezirin kardeşidir ve akıbeti temsil eder.

Şairin bu kavramları sembolik kişilerle somutlaştırması esere alegorik bir nitelik kazandırmıştır.

2)Metindeki düşünceler kurmaca bir olay ve kurmaca kişiler etrafında şekillenmiştir.

3)Kahramanlar “ölüm” teması üzerinde durmuşlardır. Verilmek istenen düşünce şudur: Ölüm gelmeden ahiret için hazırlık yapmak gerekir.

7)Metinde ölüm gerçeği İslam dininin inanç esasları etrafında ele alınmıştır. Bu yaklaşım, Türk kültürünün değişime uğradığını göstermektedir. Ölüm temasıyla birlikte faziletli olmak, iman sahibi olmak, tevekkül etmek gibi İslam’a özgü duyarlılıklar da Türklerin yeni bir kültür dairesine girmiş olduğunu göstermektedir.

8)Olayların farklı karakterleri ve farklı kavramları sembolize eden kişiler tarafından nasıl algılandığını gösteren bir anlatım vardır.

9)b)Kutadgu Bilig siyasetname özelliği taşımaktadır.

10)Metinde İslamiyet’le ilgili değer, düşünce ve bilgi niteliği taşıyan ifadeler: faziletli olmak, iman sahibi olmak, tevekkül etmek, malının zekatını vermek, ahiret işini yoluna koymak…

11)Metin mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Mesnevi geleneğine uygundur.

Sayfa 70

1)Yusuf Has Hacip, yöneticilerin taşıması gereken vasıflardan her birini “Küntogdı, Aytoldı, Ögdülmiş, Odgurmuş” adlı sembolik karakterler üzerinde somutlaştırarak anlatmıştır. Bu sembolik karakterlerden;

Küntogdı hükümdardır ve adaleti temsil eder.

Aytoldı vezirdir ve bahtı, mutluluğu temsil eder.

Ögdülmiş, vezirin oğludur ve aklı temsil eder.

Odgurmuş ise vezirin kardeşidir ve akıbeti temsil eder.

Şairin bu kavramları sembolik kişilerle somutlaştırması esere alegorik bir nitelik kazandırmıştır.

2)Metindeki düşünceler kurmaca bir olay ve kurmaca kişiler etrafında şekillenmiştir.

3)Kahramanlar “ölüm” teması üzerinde durmuşlardır. Verilmek istenen düşünce şudur: Ölüm gelmeden ahiret için hazırlık yapmak gerekir.

7)Metinde ölüm gerçeği İslam dininin inanç esasları etrafında ele alınmıştır. Bu yaklaşım, Türk kültürünün değişime uğradığını göstermektedir. Ölüm temasıyla birlikte faziletli olmak, iman sahibi olmak, tevekkül etmek gibi İslam’a özgü duyarlılıklar da Türklerin yeni bir kültür dairesine girmiş olduğunu göstermektedir.

8)Olayların farklı karakterleri ve farklı kavramları sembolize eden kişiler tarafından nasıl algılandığını gösteren bir anlatım vardır.

9)b)Kutadgu Bilig siyasetname özelliği taşımaktadır.

10)Metinde İslamiyet’le ilgili değer, düşünce ve bilgi niteliği taşıyan ifadeler: faziletli olmak, iman sahibi olmak, tevekkül etmek, malının zekatını vermek, ahiret işini yoluna koymak…

11)Metin mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Mesnevi geleneğine uygundur.

Cevap Ver