Nova Yayıncılık Türk Edebiyatı 10 Sayfa 41 Cevapları

Nova Yayıncılık Türk Edebiyatı 10 Sayfa 41 Cevapları

3)Güçlü ve cömert olmasıdır.

4)Şiirde ahengi sağlayan unsurlar uyaklar, redifler, hece ölçüsü ve duraklardır. 2+2+3(7’li) hece ölçüsü şiirin söyleyişine bir akıcılık kazandırmıştır.

5)Şiirde “yağın otın öçürgen” (düşman ateşini söndüren) sözüyle “düşmanın varlığına söz veren, onun hakimiyetini ortadan kaldıran” şeklinde bir ifade eder. Günümüzde “ateşini söndürmek, ocağını söndürmek” gibi söyleyişlerde de buna yakın  bir anlam vardır.

6)

 

Redif

Uyak

  1. Dörtlük

-gan

-u

-r- yarım uyak

  1. Dörtlük

-gan

-u(dörtlük sonu)

-r- yarım uyak

  1. Dörtlük

-gen

-u (dörtlük sonu/redif)

-r- yarım uyak

  1. Dörtlük

-lak/-a

-u

-ş yarım uyak

-r- (dörtlük sonu)

7)Şiirin teması ölümdür. Her bentte kahramanın cömertliği ve yiğitliğinden söz edilmekte, bentlerin son dizelerinde ise ölüme yenildiği söylenmektedir.

8)a)hekim, büyücü, hekim, bilge, sanatçı

b)Ozan, kam, baksı, şaman

Anlama Yorumlama

1)a)

Rindlerin Ölümü

“Allah aşkıyla yanıp tutuşan bir derviş için ölüm bir bahar ülkesidir. Onun mezarında her sabah güller açar, bülbüller öter.”

Şiirde ölüm, insanın Allah’a kavuşması, onun huzurlu  ve güvenli makamında  huzur bulması şeklinde algılanmıştır. Bu şiire göre ölüm, bir güzellik ve huzur alemidir.

Makber

Abdülhak Hamit TARHAN, bu şiiri genç yaşta Beyrut’ta kaybedip yine buraya defnettiği eşi Fatma Hanım için yazmıştır. Şair, ölümü bir yok oluş, bir tükeniş ve tüm mutlulukların sona ermesi olarak düşünmektedir.

Kahraman’ın Ölümü

Şair, kahramanın ölümüyle bütün tabiatın yas tuttuğunu, anneler ve çocukların ağlaştığını söylemektedir. Şiirde ağıt türüne yakın bir söyleyiş vardır. Bu söyleyiş ölüm temasını sürekli ön planda tutarak ölen kişi ile ilgili üzüntünün daha fazla artmasını amaçlamaktadır.

b)Her üç şiirde ölüm teması işlenmesine rağmen bu tema farklı kültürel ve sosyal ortamlarda yaşamış şairlerin anlayışı, zihniyeti ve benimsediği şiir geleneğine göre değişik biçimlerde ele alınmıştır.

2)

Koşuk

Erzurum’lu Emrah’ın Koşması

Yedili hece ölçüsü kullanılmıştır.

Uyak şeması aaab şeklindedir.

2+3+3 biçiminde durakları vardır.

Yarım uyak kullanılmıştır.

Sekizli hece ölçüsü kullanılmıştır.

Uyak şeması aaab şeklindedir.

4+4 biçiminde durakları vardır.

Tam uyak kullanılmıştır.

 

Nova Yayınları 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Sayfa 42 İçin Tıklayınız.

Cevap Ver