Nova Yayıncılık Türk Edebiyatı 10.Sınıf Kitap Cevapları Sayfa 46-47

Nova Yayıncılık Türk Edebiyatı 10.Sınıf Kitap Cevapları Sayfa 46-47

Sayfa 46

2)Ergenekon Destanı’ndan alınan bu cümleler Türkler’in o dönemde atlı göçebe kültürüne özgü bir hayat yaşadığını göstermektedir. Türkler, çadırlarda yaşamaktadır. Hayvancılık, eski Türklerin en önemli ekonomik unsurlarından biridir.

Sayfa 47

4)Olay Örgüsü:

–Düşmanlar, kendilerini kovalayan Göktürklere geri döner ve Göktürkleri mağlup eder.

—Düşman elinde tutsak olan İl Han’ın oğlu Kayan ile yeğeni Tukuz, ailelerini de alarak düşman elinden kaçarlar.

—Ergenekon’da 400 yıl kalan Türkler, demir dağı eriterek eski yurtlarına geri dönerler, düşmanlarından intikam alırlar.

—Yurtlarında kalamayacaklarını anlayınca yüksek bir dağa tırmanırlar. Ergenekon dedikleri bir bölgeye gelip yerleşirler.

—Tüm erkekler öldürülür, çocuklar esir olarak götürülür.

5)Destanda Türklerin yurtlarını kaybedişleri ve yüzlerce yıl içinde çoğalıp güçlenerek yeniden ele geçirmeleri anlatılmaktadır. Olay örgüsü kişilerden daha fazla ön plana çıkarılmıştır.

6)Destanda Ergenekon adı verilen mekanın olağanüstü özellikleri vardır.

7)a)Destan, paragraf birimlerinden oluşmaktadır. Paragraflar, olay örgüsünün akışına uygun biçimde sıralanmıştır.

b)Metnin teması bağımsızlık düşüncesidir.

c)Metnin teması olan bağımsızlık düşüncesi, birçok milletin tarihinde ve mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Türklerin bağımsızlık mücadelesi ve bir uygarlık olarak ayakta kalma çabası destanlarda en çok işlenen temalar arasında yer almıştır.

8)Bağımsızlık ve özgürlük düşüncesi tüm insanlığın ortak paydasıdır. Metinde Türklerin katledilmeleri ve kendi yurtlarından çıkarılmaları evrensel bir duyarlılığa göre ele alınmıştır.

9)Ergenekon Destanı’nda anlatılan olayların tam olarak hangi tarihler arasında geçtiği belli değildir.

10)Ergenekon Destanı’nın başında Türklerin geniş bir coğrafyada hüküm sürdükleri ifade edilmektedir. Bu geniş mekan, Türklerin cihangirlik anlayışının bir sembolüdür.

11)Destanda mekanlar şu şekilde anlatılmıştır:

Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmiyen bir yer yoktu.

Geldikleri yoldan başka yolu olmayan bir yere vardılar. O da öyle bir yoldu ki bir deve, bir at bin güçlükle yürürdü.

Vardıkları yerde akarsular, çeşmeler türlü türlü otlar, meyveli ağaçlar, türlü türlü avlar vardı.

Görüldüğü gibi mekanların anlatımında çok canlı bir tasvir ve gözlem gücü etkili olmuştur.cemalaksoy.org

12)a)Destan dilinin oluşmasında destanın konusu, yaşatmak istediği duygular ve tema etkili olmuştur. Destanın başında bir kargaşa süreci anlatılmaktadır.

b)Ergenekon Destanı’nda destan dilinin oluşumunda mitolojik unsur olarak “Ergenekon” adı verilen bölge ilk sırada yer alır. Bu yer, Türklerin kendilerine Tanrı tarafından verildiğine inandıkları yerdir. Türkler Ergenekon’a bir dişi kurdu takip ederek gitmişlerdir. Bu kurt da Türklerin mitolojik unsurlarından biridir.

10 Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları Cevapları Sayfa 48

Cevap Ver