Nova Yayıncılık Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73-74

Nova Yayıncılık Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73-74

Sayfa 73

1)Türkler dünyada sözü geçen, gücünü kanıtlamış, birleştiren, koruyan, adaletli bir millet olma yolundadır. Ayrıca hadisten anlaşıldığına göre Türkler geleceğin medeniyetini kuracak ve Türkçenin egemenliği uzun sürecektir.

2)Yazar metnin ilk paragrafında Türklerin tanrının yardımıyla dünyaya hakim olmaya başladığını, yeni güç odağı olduğunu hatta güçsüzlerin sığınağı olduğu anlatılmaktadır.

Sayfa 74

3)Türkçe, dünyanın en önde gelen dillerinden biridir.

4)Esere dini özellikler kazandıran iki unsur vardır. Bunlardan ilki, Türklerin Tanrı tarafından dünyaya üstün ve güçlü kılındığını anlatan cümle, ikincisi ise Hz. Peygamberin Türklerle ilgili hadisidir.

Esere milli özellikler kazandıran ifadeler ise Türk milletinin ve Türkçenin üstünlüğünden söz eden cümlelerdir.

5)Yazar, Türk boylarını dolaşarak Türkçenin farklı lehçe ve şivelerini öğrenmiş, kelime hazinelerinin yanı sıra sözlü kültürlerini de araştırmış, bunları bir araya getirerek düzenlemiş ve böylece kitabı oluşturmuştur.

6)Yazarın yaşadığı dönemde Trükler Orta Asya’da dağınık ve küçük devletler halinde hüküm sürmekteydi. O dönemin en güçlü siyasi otoritesi Karahanlı devletiydi. Yazar, gezip dolaştığı farklı boyların tümünü birden  Türk olarak ifade etmiştir. Çünkü farklı yerlerde yaşasalar da bu topluluklar Türkçe konuşmuşlardır.

8)b)Divan-ı Lügati’t Türk, Türk halk edebiyatı için o kadar geniş bir kaynaktır ki günümüzde bile bu eserden alınan binlerce atasözü, bilmece, ninni, ağıt gibi sözlü ifadeler tüm canlılığıyla kullanılmaktadır.

Cevap Ver