Nova Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 26 Cevapları

Nova Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 26 Cevapları

Destan Dönemi Türk Edebiyatı

Türk Edebiyatı 10. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları

Araştırma

10. sınıf türk edebiyatı ders kitabı cevapları nova1)Devlet Yönetimi; Uygurlar dışında, bütün Türk devletleri göçebe devlet şeklinde yaşamışlardır. Aileler obaları, obalar boyları, boylar ise budunları meydana getirirdi.

Hukuk; İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinde yazılı hukuk kurallarına rastlanmaz. Genelde, sosyal hayatı düzenleyen sözlü hukuk kuralları yani töreler baskındır.cemalaksoy.org

Ordu; İlk Türk devletlerinde kadın, erkek her Türk asker sayılırdı. İlk düzenli Türk ordusu Asya- Hun İmparatoru Mete Han tarafından kuruldu.

Din; Türklerde tek bir tanrının varlığına inanılmış, tanrıya “Tengri” adı verilmiştir. Bu tanrı Gök Tanrı olarak da bilinmektedir.

Ekonomik Hayat; Bozkır kültürünün bir sonucu olarak göçebe ve yarı göçebe olarak bir hayat sürmüşlerdir.

Bilim ve Sanat; On iki hayvanlı Türk takvimini meydana getirmişlerdir.

2)Mit; Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikayesi, mitos.

Mitoloji; Mitlerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim dalının adı.

Totem; Bazı ilkel klan ve kabilelerin kendi ataları olarak kabul ettikleri hayvan veya bitkiye verdikleri isimdir.

Destan; Milletleri derinden etkileyen tarihi ve sosyal olayları anlatan çoğunlukla manzum şekilde olan edebi eserlerdir.

Efsane; Yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öykülerdir.

Esatir; Tarih öncesi tanrılarının efsanevi serüvenlerini anlatan bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikayelerdir.

3)Destanlar ve efsaneler mitlerin etkisinde yazılmış eserlerdir.

6) Nergis daima sevgilinin gözleri ile birlikte anılır ve ona benzetilir.

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 28-31 Çözümleri İçin Tıklayınız.

Cevap Ver