Nova Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 35 Cevapları

Nova Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 35 Cevapları

Ortaöğretim 10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 35 Cevapları

10. sınıf türk edebiyatı ders kitabı cevapları nova1)Okuduğumuz savlarda verilmek istenen düşünceler “avcı, at, köpek, su ,ateş, duman, sülün, tavuk, kısrak” gibi doğal varlıklarla somutlaştırılmıştır. Bu doğal varlıklar aynı zamanda Türklerin tabiatla içi içe olduklarını gösterir. Oğuz Kağan destanında da “ok, yay, yıldız, gök, güneş, savaş, at” kavramları o dönemde yaşamış Türklerin savaşçı, avcı ve göçebe bir toplum olduğunu göstermektedir.

2)Mitler insanlığın yaradılış sırrına kendince bir açıklama getirmek, tabiatın zor koşulları ya da düşmanla mücadele etmek amacıyla hayal gücünün sınırları içerisinde oluşturduğu olaylar, nesneler ve kişilerdir.

Anlama Yorumlama Cevapları

1)Destan döneminde insanlık evrenin ve insanın nasıl var olduğu konusunda kesin ve kanıtlanabilir bilgilere sahip olmadığından kendi hayal gücüyle meydana getirdiği mitlerle bir bakıma bilinmeyenleri açıklama gereği duymuştur. Bu nedene efsaneler insanlar için inandırıcı birer olay niteliği taşımaktadır.

2)Destan döneminin mitolojik unsurları bugünkü yazarların düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirir, geçmişle bugünün koşulları arasında ilişki kurmalarına yardımcı olur.

3)Destanlar ve efsaneler mitlerin etkisinde yazılmış eserlerdir.

5)Türk kültüründe at çok önemli bir yere sahiptir. Eski Türk hayatında atın önemi, ekonomik değerinden çok onun bir savaş aracı olarak kullanılmasından ileri gelmektedir. Türklerde ölen kişiler atıyla birlikte gömülmüştür.

6)a)Bu beyitte güle kavuşamayan nergisin ömür boyu beklemeye mahkum edilişi hatırlatılmaktadır. Bu beyitte “nergis” çiçeğinin Doğu medeniyetinde  anlatılan efsanede olduğu gibi  kıyamete kadar gülün yolunu gözleyeceği vurgulanmaktadır.

7) Sözlü edebiyat ürünlerinde toplumun ortak değerleri ön plana çıkmaktadır.

Ortaöğretim Lise 2 Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 36-37 Cevapları Nova İçin Tıklayınız.

 

Cevap Ver