Öğretici Metin Türleri Test Çöz-1

Öğretici Metin Türleri Test Çöz-1

Öğretici metin türleri ile ilgili hazırladığımız test soruları ve cevaplarını sizlere sunuyoruz. Metin türleri konu testimizi sitemizde çözebileceğiniz gibi sayfanın altındak indir yazısına tıklayarak pdf olarak indirebilirsiniz. Bu metin türleri testimizin cevap anahtarına cemalaksoy.org sitesinin ana sayfasında bulunan cevap anahtarı kategorisinden ulaşabilirsiniz.

 

Bir sanatçının, duygu ve düşüncelerini, sorulu cevaplı bir üslupla karşısındakiyle konuşuyormuş gibi anlattığı yazılardır. Konuşma doğallığı ve içtenliği ile yazılan, hafif düşünce yazılardır. Konu seçiminde sınırlama yoktur. Yazar, konu üzerinde yoğunlaşmaz, ayrıntılara girmez. Okurla karşılıklı konuşuyor gibi yazar. Ahmet Rasim, Şevket Rado bu türde yapıt vermiştir.

1) Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sohbet

B)Makale

C)Deneme

D)Anı

E)Mektup

 

Gazetelerde; güncel, önemli, özelliği olan konuları belgelendirme gereği duymadan kişisel bir bakışla açıklayan kısa, günübirlik yazılara —- denir. Daha çak, günlük yaşamdan seçilmiş konular ele alınır. Anlatın açık ve durudur.

2)Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Deneme

B) Fıkra

C) Eleştiri

D) Makale

E) Biyografi

 

Yetkin sanatçımızın romanlarındaki kişilerin, tanıdığı kişilerden izler taşıdığını, onu ve yaşadığı çevreyi bilen biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Romanlarında çok yalan bir dil, düzgün cümleler, rahat bir anlatım okurun onu tercih etmesindeki nedenlerin başında geliyor. Bu dev yazarın hemen her romanı, okumaya başladığınızda, bitene kadar elinizden düşürmeyeceğiniz nitelikte. Hangi romanını okursanız okuyun söylediklerimin doğru olduğunu göreceksiniz.

3)Bu parçada aşağıdaki yazınsal türlerden hangisine özgü nitelikler vardır?

A) Makale

B) Deneme

C) Fıkra

D) Eleştiri

E) Otobiyografi

 

I. Toplumda tanınmış kişilerin yaşamlarını kendilerinin anlattığı yapıtlardır.

II.Bir oyunun kalabalık sahnesini doldurmak için kullanılan konuşmayan ya da birkaç sözcük söyleyen kişi, kişiler.

III. Romanlar tarafından ortaya atılan, jest ve mimiklerle sergilenen sözsüz oyun.

IV. Bu yazılarda amaç bilgi aktarmak ya da görüşlerine okuyucuyu inandırmak olduğun-dan açık, anlaşılır, bilimsel bir dil kullanılır.

4)Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

A) Otobiyografi

B) Pandomim

C) Makale

D) Figüran

E) Deneme

 

Bazıları, —- için, kısa —- der. Elbette benzeyen yanları vardır; fakat önemli bir fark vardır ki bu iki türü birbirinden tamamen ayrılır. Bu farklılık; olay, zaman ve kişi yönünde ortaya çıkar. Birisinde, olaylar zinciri vardır ve bu olaylar uzun bir zaman diliminde gerçekleşir. Diğerinde ise bir olay ya da durum ve kısa bir zaman dilimi vardır.

5) Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) günlük – anı

B) öykü – roman

C) makale – eleştiri

D) biyografi otobiyografi

E) söyleşi – röportaj

 

6) Başkişileri Pişekâr ve Kavuklu olan, bazı yardımcı tiplerin de yer aldığı seyirlik halk tiyatrosuna ne ad verilir?

A) Orta oyunu

B) Karagöz

C) Kukla

D) Köy Seyirlik Oyunları

E) Meddah

 

Anlatmaya bağlı edebi metinler kurmaca ürünü olan metinlerdir. Bu metinler, bir olay veya durum çevresinde yer, zaman, kişi belirtilerek ve bir plan dahilinde olayların, okuyucunun veya dinleyicinin zihninde canlandırılacak şekilde ifade edilmesiyle oluşur.

7) Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metinlerden biridir?

A) Roman      B) Biyografi   C) Anı

D) Günlük      E) Makale

 

—-, seyircide heyecan, korku ve acıma hissi oluşturarak seyircinin ruhunu arındırmayı amaçlayan tiyatro yapıtlarıdır. Eski Yunan'da din törenlerinde keçi kılığına giren koronun, törenin anlamına uygun bir şekilde şiirleri şarkı biçiminde okuyup dans etmesiyle oluşmuştur Bu türün ilk temsilcileri; eski Yunan edebiyatı sanatçıları Aiskhylos, Sophokles, Euripides'tir. 17. yüzyılda yaşamış olan Fransız edebiyatı sanatçıları Corneille ve Racine de bu türde yapıtlar vermiştir.

8) Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Komedya  B) Dram       C) Parodi

D) Tragedya  E) Pandomim

 

 I.   Haber yazısı       tersine piramit

Il.  Otobiyografi       birinci kişili anlatım

III. Deneme            tartışmacı anlatım

IV. Röportaj            fotoğraf ve belgeler

V.  Komedya           koro ve diyaloglar

9) Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez?

A)I.             B)II.            C)III.           D)IV.           E)V.

 

Ey benim namlı, şerefli, sadık ederim! İyi bilirsiniz ki üstünde durduğumuz şu memleket ve maliki olduğumuz devlet, nice müşkil muharebe ve mücadeleler sonunda, ecdadımız tarafından kazanılmış ve sonunda bize nasip olmuştur. Yiğitlerim! Canını feda etmeyen âşık vuslata nal! olamaz. Göğüslerine uzanan düşman kargılarını kıran ecdadımız, ihmal ve tembellik bilmediler. Zaman oldu ki talih, kendilerinden yüz çevirdi, ama istikbalden ümit kesmediler. Düşmanı yerle bir edinceye kadar azim ve imanla çalıştılar.

10) Bu parça biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Makaleden

B) Söylevden

C) Denemeden

D) Biyografiden

E) Otobiyografiden

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?

A) Yabancı dilde yazılmış bir eseri, yerli adlar ile yerli yaşama uydurarak çevirme, uyarlanarak çevirmeye —- denir. (adaptasyon)

B) Daha çok, güncel konularla ilgili görüş ve düşüncelerin kısaca anlatıldığı, günübirlik gazete yazılarına —- denir. (fıkra)

C) Bir yazarın, düşüncelerini, sorulu cevaplı bir üslupla karşısındakiyle konuşuyormuş gibi anlattığı yazılara —- denir. (söyleşi)

D) Gerçek ya da gerçekleşmesi mümkün olayları yer, zaman ve kişiye bağlı olarak ayrıntılı bir biçimde anlatan geniş kapsamlı yapıtlara — denir. (öykü)

E) Herhangi bir yerin ya da kurumun gezilerek orada görülenlerin kişisel yorumlar ve fotoğraflarla desteklenerek oluşturulduğu yapıtlara —- denir. (röportaj)

 Bu Testi Pdf Olarak İndir

Cevap Ver