Öğretici Metinler- Biyografi

11. sınıf dil ve anlatım dersi konularından olan öğretici metinlerle ilgili ders notlarını ve konu özetlerini cemalaksoy.org sitesinden takip edebilirsiniz. Öğretici metin türlerinden olan biyografi hakkında hazırladığımız ders notu sayesinde biyografinin özelliklerini, biyografinin diğer metin türleriyle karşılaştırılmasını, biyografi yazarlarıve biyografinin tarihsel gelişimini öğrenmiş olacaksınız.

Öğretici Metinler- Biyografi (Yaşam Öyküsü)

Ünlü kişilerin hayatını ve yapıtlarını anlatan yazı türüdür. Amaç, yaşam öyküsü anlatılan kişinin yaptığı önemli çalışmaları, yapıtlarını ve belirgin özelliklerini okura duyurmaktır. Belgelere dayanılarak yazılan bu türün ilk örneğini veren Plutarkhos’tur. Bu türün divan edebiyatındaki karşılığı “tezkire”dir. Şairlerin hayatlarını anlatmak için hazırlanan ve “tezkire-i şuara” (şairler tezkiresi) diye anılan yapıtlar da bu türün bir örneğidir.cemalaksoy.org

Edebiyatımızda tanınmış tezkire örnekleri: Mecalisü’n Nefais (Ali Şir Nevai), Heşt Behişt ( Sehi Bey), Gülşen-i Şuara (Ahdi)

 

Fuzuli (Divan Edebiyatı Antolojisi)/ Fuat Köprülü

“Fuzûlî” mahlasıyla tanınan Mehmet Bin Süleyman’ın nerede ve hangi yılda doğduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Yaklaşık olarak 15.yüzyılın son yıllarında Kerbela’da ya da Hille’de doğduğu söylenebilir. “Bayat” adlı eski bir Türk aşiretindendir. Kuvvetli bir öğrenim görerek zamanının bütün bilgilerini elde eden ve yetiştiği alan dolayısıyla Türkçeden başka Arap ve Acem dillerini de pek iyi öğrenen Fuzûlî, bu üç dilde nazımla ve nesirle birçok eser yazdı: Türkçe Divan: Çeşitli basma ve yazmaları vardır. Farsça Divan: Nesirle yazılmış önsözünde ozanın hayatı ve düşünceleri üzerine önemli bilgi bulunan bu Divan’ın çeşitli nüshaları vardır. Leyla ve Mecnun: İstanbul, Tebriz, Taşkent’te basılmış çeşitli nüshaları vardır. Hadikatü’s- Süeda: Kerbela olayını anlatan bu nesirle yazılmış eserin çeşitli basmaları vardır. Nişancı Paşa Mektubu: Daha çok “Şikayetname” adıyla tanınmış mektup. Arapça Divanı da vardır.

Cevap Ver