Öğretici Metinler- Fıkra

11. sınıf dil ve anlatım dersi konularından olan öğretici metinlerle ilgili ders notlarını ve konu özetlerini cemalaksoy.org sitesinden takip edebilirsiniz. Öğretici metin türlerinden olan fıkra hakkında hazırladığımız ders notu sayesinde fıkranin özelliklerini, fıkranin diğer metin türleriyle karşılaştırılmasını, fıkra yazarlarıve fıkranin tarihsel gelişimini öğrenmiş olacaksınız.

Öğretici Metinler- Fıkra

Güncel konularla ilgili kişisel görüş ve düşüncelerin kısaca anlatıldığı, gazete ve dergilerde yayımlanan günübirlik yazılardır. Yazar, düşüncelerini kanıtlama amacı gütmez. Okuyucuyu söylediklerine inandırmak gibi bir kaygısı yoktur. Herkese seslenebilen kısa yazılar oluşturmaya çalışır. Fıkrada günlük konuşma dili kullanılır, yer yer nükteli sözlere de yer verilir. Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Hüseyin Cahit Yalçın, Falih Rıfkı Atay başlıca fıkra yazarlarımızdandır.cemalaksoy.org

KARGALAR/ AHMET HAŞİM

Hani bu sene kargalara savaş ilan edilmişti? Ya bu tepemizde sürü sürü uçuşan kara kuşlar ne? Her sabah gözlerimi semalardan gelen paslı sesler gıcırtısıyla açıyorum. Sanki binlerce çelik makas, semaların lacivert rengini doğramak için sürekli açıp kapanarak havada cehennemi andıran bir gürültü ile sakırdıyor. Bahar geleli kargalar sonsuz bir neşe içinde! Sanki insan silahına karşı yeni galibiyetlerini kutluyorlar. Vapura gitmek için geçtiğim tarlaya konan kargalar, şimdi gelip geçenden zerre kadar korkmuyor. Aksine, bu tank gibi madeni bir zırhla her tarafı kaplı kuşların yuvarlak kanlı gözü ve çelikten gagası, garip bir tehditle insana doğru çevriliyor! Öyle ya! Galip mağluba başka türlü mü bakacaktı? Kargalara karşı her sene açılan muazzam savaşın böyle boş sonuçlar vermesi, düşmanımın zekası hakkında ki eksik bilgilenmemizden ileri geliyor. Serçe gibi zayıf bir düşmanla dövüşmediğimizi bilmeliyiz. Evliliği insanlardan daha iyi uygulayan ve koku alma duyusu köpeklerden bin kere daha kuvvetli olan bu et yiyici kuş, bir sopayı bir tüfekten ayırmak hususunda en hızlı bir anlayış kabiliyeti gösteren sayılı kanatlı hayvanlardan biridir. Yapılan bazı araştırmalara göre karga üç sayısına kadar saymasını da biliyor: ilk tüfek patladıktan sonra tabi kargalar adadan uzaklaşmışlar. Avcılardan biri adayı terk etmiş, kargalar dönmemişler ve ancak ikinci avcının da adadan çıktığını gözleriyle gördükten sonra ağaçlarına dönmüşler. Üç avcı ile aynı deneme, aynı sonucu vermiş. Fakat avcı sayısı üçü geçince, rakamı seçmek hususunda karga zekasının dumanlamaya başladığı görülmüştür. Çoğumuzdan akıllı olan bu çelikten dökülmüş zeki kuşla uğraşmak için avcı tüfeği değil, mitralyöz lazım!

Cevap Ver