Öğretici Metinler- Makale

11. sınıf dil ve anlatım dersi konularından olan öğretici metinlerle ilgili ders notlarını ve konu özetlerini cemalaksoy.org sitesinden takip edebilirsiniz. Öğretici metin türlerinden olan makale hakkında hazırladığımız ders notu sayesinde makalenin özelliklerini, makalenin diğer metin türleriyle karşılaştırılmasını, makale yazarlarıve makalenin tarihsel gelişimini öğrenmiş olacaksınız.

Öğretici Metinler- Makale

Herhangi bir konuda, bir görüş veya düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılardır. Gazete ve dergilerde yayımlanır. Önce giriş bölümünde bir düşünce ortaya atılır. Daha sonra bu düşünce, gelişme bölümünde örnekler verilerek, kanıtlar ele sürülerek açıklanır ve savunulur. Sonuç bölümünde ise, ileri sürülen düşüncenin doğru olduğunu kanıtlama yoluna gidilir. Makale türü, Şinasi ile Agah efendi’ nin birlikte çıkardıkları ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’de Şinasi’nin yazamaya başladığı makalelerle Türk basınına girmiştir.cemalaksoy.org

Edebiyatımızda ilk makale:

Tercüman-ı Ahval mukaddimesi- Şinasi

 

ŞİİR VE ANLAM / NURULLAH ATAÇ

Şiiri, herhangi bir sanat eserini belki manası için seviyoruz; belki bizim şekil dediğimiz manadan başka bir şey değildir, ama o mana, sanat eserinin sanat manası, bizim her gün kullandığımız mana sözünden büsbütün başkadır. Geçenlerde Nedim’in: “bir nim neşe say bu cihanın baharını – bir sagar-ı keşideye tut lalezarını” beytini anmış, “bu dünyanın baharını bir yan neşe say ;Laleliğini, çekilmiş, içilmiş bir kadeh şaraba müsavi bil” sözünün o beyitle bir ilişiği olmadığını söylemiştim. Gene de ikisi arasında bir benzerlik bulamıyorum. Evet, ikisi de bir manada; ama mananın şu her gün kullandığımız manasında bir manada. Nedim’in beytini okuyunca biz onları mı duyuyor, onları mı düşünüyoruz?

Cevap Ver