Öğretici Metinlerde Metin ve Zihniyet

Öğretici Metinlerde Metin ve Zihniyet

Öğretici metinler; bilgi vermek, bir konuyu açıklamak, herhangi bir düşüncede düşünceleri ortaya koymak vb. amaçlarla kaleme alınan yazılardır.cemalaksoy.org

Zihniyet kavramını önceki ünitelerde; bir edebi metnin oluşturulduğu dönemin dini, siyasi, sosyal, ekonomik, askeri, kültürel vb. hayatın duygu, anlayış ve zevk bütünü olarak tanımlamıştık. Kurmaca özellik taşıyan edebi metinler, oluşturulduğu dönemin zihniyetini yansıttıkları gibi öğretici metinler de dönemlerinin zevk, anlayış ve sorunlarına kayıtsız kalmazlar.

Öğretici metinler; günlük hayatın problemleriyle yakından ilgilendikleri, somut gerçeklikleri dile getirdikleri için dönemin sosyal, kültürel ve siyasi yaşamını daha yoğun bir şekilde yansıtır.cemalaksoy.org

Cevap Ver