Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi Ana Düşünce

Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi Ana Düşünce

Metnin tamamının iletmek istediği düşüncenin en kısa, yoğun ifadesine ana düşünce denir.

Düzenli yazılmış bir metinde cümleler anlamca ve yapıca birbiriyle uyumludur. Metni oluşturan birimlerin (cümle, paragraf), metnin tamamı dikkate alındığında tek bir duygu ve düşünce etrafında birleştiği görülür.cemalaksoy.org

Bir metne sorulan “Bu metin hangi amaçla, niçin yazılmıştır?”, “Bu metinde asıl anlatılmak istenen nedir?”, “Bu metinde hangi düşünce vurgulanmaktadır?”, “Bu metinden çıkarılacak sonuç nedir?” vb. soruların cevabı ana düşüncedir.

Ana düşünce, bir cümle olarak metinde bulunabildiği gibi metnin tamamından çıkarılacak bir sonuç da olabilir ancak ana düşüncenin metin içinde bir cümlede açıkça ifadesi, az rastlanan bir durumdur.cemalaksoy.org

Ana Düşüncenin Özellikleri

Ana düşünce metnin temeli, özüdür.

Ana düşünce, metnin tamamını karşılayan en kapsamlı yargıdır.

Ana düşünce; metnin yazıldığı dönemin özelliğine, metnin türüne, yazarın bakış açısına göre soyut bir kavramı, teknik bir gelişmeyi, siyasi bir düşünceyi, sosyal yeni bir buluşu vb. ifade eder.

Ana düşünce bulunurken metin esas alınır, yani metinde üzerinde durulan duygu ve düşüncelerin dışında bir yargıya varılamaz. Çünkü ana düşünce, metnin en kısa ve yoğun ifadesidir.cemalaksoy.org

Cevap Ver