Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi Metin ve Gelenek

Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi Metin ve Gelenek

İnsanoğlu kendi geçmişinden aldığını; bulunduğu çağın bilgi birikimi, göreneği, zevk ve düşünce anlayışı vb. özellikleriyle yoğurarak geleceğe ulaştırır. Bütün bu süreç, geleneği oluşturur. Edebiyat alanında da durum aynıdır. Gerek düz yazıda gerekse şiirde, ilklerin, sonrakiler üzerinde etkisi vardır.cemalaksoy.org

Diğer edebi türlerde olduğu gibi öğretici metinler de yapı, tema, dil ve anlatım gibi konularda tarihi süreç içinde kendi geleneklerini oluşturur.cemalaksoy.org

Her dönem, hazır olduğu geleneğe yeni öğeler ve değerler katarak geleneği zenginleştirir ve geleneğin devamını sağlar.

Geleneğin oluşmasında dönemin zihniyetinin de önemli rolü vardır çünkü zihniyet, insan etkinliklerinin belirleyicisidir.

Cevap Ver