Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi Metin ve Yazar

Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi Metin ve Yazar

Öğretici metinlerde yazarla okuyucu arasında öğretme- öğrenme ilişkisi vardır. Bu ilişkide metnin; yazarın duygu ve düşüncelerini yansıtmaması, yani yazardan izler taşımaması düşünülemez.

Olayları algılama, yorumlama, yansıtma vb. yönünden her insanın bir bakış açısı vardır; bu durumda metinle yazar arasında bağın olmaması düşünülemez.cemalaksoy.org

Gerek sanat metinleri gerekse öğretici metinler bir yazarın kaleminden çıktığından yazarın dünya görüşü, yaşam deneyimi, üslubu eserde kendini hissettirir.cemalaksoy.org

Cevap Ver