Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi Yorum

Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi Yorum

Bilgi vermek amacıyla yazıldığından öğretici metinlerde sözcükler genelde temel (ilk) anlamlarında kullanılır. Sözcükler ilk anlamlarında kullanıldığı için bu metinler okuyucularda genelde aynı izlenimleri uyandırır. ( Deneme ve fıkra gibi türlerde okuyucuya farklı anlamlar sezdirilebilir.)cemalaksoy.org

Öğretici metinler yorumlanırken metnin yapısı, anlatımı ve teması birbiriyle ilişkilendirilir.

Okuyucu; incelediği metinde açıkça dile getirilmiş olanlarla, açıkça ifade edilmemiş olanları anlam çevresinde ilişkilendirir.

Öğretici metinler yazıldıkları dönemin sosyal, siyasi ve kültürel yaşamının özelliklerini yansıtır. Bu durumda okuyucu; metni yorumlarken metnin yazıldığı dönemle ilişkisini yansıtan sözcük, sözcük grupları, yapı ve anlatım özelliklerini belirler.cemalaksoy.org

Bir metnin yazıldığı dönemin anlatım özellikleri göz önünde bulundurulmadan yorum yapmak doğru olmaz.

Cevap Ver