Öğretici Metinlerin Genel Özellikleri Maddeler Halinde

Öğretici Metinlerin Genel Özellikleri Maddeler Halinde

Metinler; yazılış amaçları, dilin işlevleri, gerçeklikle ilişkileri, kullanılan anlatım türleri bakımından öğretici ve sanatsal metinler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Öğretici metinlerin belli başlı bazı genel özellikleri vardır. Bu özellikler şunlardır:

  • Öğretici metinlerin amacı bilgi vermek, bir konuyu açıklamaktır.
  • Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.
  • Açıklayıcı, tartışmacı, öğretici anlatım türleri tercih edilir.
  • Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılır.
  • Sözcükler gerçek ve terim anlamında kullanılır.
  • Tek anlamlılık söz konusudur. 
  • Sanatlı söyleyişlere, mecazlı ifadelere yer verilmez. 
  • Üslup kaygısı yoktur.

Cevap Ver