Öğün Yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları

Öğün Yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları

 

Araştırma

1)Bilgi edinmek için kitap, dergi, gazete, internet ve bilgisayar gibi araçlardan yararlanırız.

4)Özetlenecek yazı dikkatlice seçilmelidir. Özetlenecek metin dikkatli okunmalıdır. Özet çıkarmak, metni gereksiz ayrıntılardan ayıklamaktır. Özetleme yapılırken metnin planı ve ana fikri iyi kavranmalı, yazının  anlam ve ruhu korunmalıdır. Paragraflarda önemli satırların altı çizilmelidir. Özetleme satır başı yapılarak, maddeler halinde yazılarak, kısa paragraflar oluşturularak ya da ana düşüncenin ve yardımcı düşüncelerin özetleri yapılarak alt alta sıralanmalıdır.

Hazırlık

1)”Hazırlık”, bir işe başlamadan önce o işin incelikleri ve kuralları hakkında bilgi toplamak, yapılması gerekenleri belirlemek ve plan yapmaktır. Hazırlıklı yapılan işlerde başarılı olma ihtimali yüksektir.

2)Bir işe hazırlık yapmak, hem işi daha kolay yapmamızı hem de başarılı sonuçlara ulaşmamızı sağlar.

3)Neyi, niçin ve nasıl anlatmak gerektiği üzerinde düşünmeden yazmak ve konuşmak tutarlı olmaz. Anlatıma hazırlık aşamasında bilgi toplamak, deneyimlerimizi topladığımız bilgilerle zenginleştirmek, düşüncelerimizi gruplandırmak, anlatım türünün okuyucu ve dinleyici üzerindeki etkisini belirlemek gerekir. Bilgi toplamak için okumak, araştırmak, not almak, özet çıkarmak, alıntı yapmak gerekir.

5)”Ana düşünce”, bir metinde okuyucuya iletilmek istenen, üzerinde durulan düşüncedir.cemalaksoy.org

6)Tutarlılık: Bir metni oluşturan söz ve söz öbekleri arasındaki anlam ve mantık bağıntısına denir.

8)Yazma ve konuşma öncesinde; bilgi toplamak, deneyimleri toplanan bilgilerle zenginleştirmek, düşünceleri gruplandırmak anlatımın etkileyici ve yararlı olmasını sağlar.

10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 43 İçin Tıklayınız.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir