Öğün Yayıncılık 10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Sayfa 134

Öğün Yayıncılık 10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Sayfa 134

10.sınıf dil ve anlatım ders kitabında yer alan zamir(adıl) konusuyla ilgili örneklerin, etkinliklerin bulunduğu sayfa 134'teki soruları cevaplandırdık. Diğer sayfaların cevapları için sitemizi takip ediniz.

3) “Serseri” adlı şiirde ahenk uyak ve rediflerle sağlanmıştır. Metinde hece ölçüsünün kullanılması ve kelime tekrarı yapılması da ahengi güçlendirmiştir.

4)Coşku ve Heyecana Bağlı Metinlerde Ahenk:

Sözcükleri oluşturan hecelerin, heceleri oluşturan seslerin ve bunların dizelerde uyumlu bir biçimde sıralanışı ahengi oluşturur. Şiiri düz yazıdan ayıran, şiirin kolay ezberlenip akılda kalmasını sağlayan en önemli özellik ahenktir.

5) “Serseri” adlı şiirdeki imgeler: hoyrat baş, gölgenin peşinde yürümek

6)Dil, şiirsel işleviyle kullanılmıştır.

3. Etkinlik

Süleymaniye’de Bayram Namazı:

İşaret Zamiri: bu

Belgisiz  Zamir: Kimi, herkes

Soru zamiri: Kimdi

Dönüşlülük zamiri: kendi

Serseri:

Kişi zamiri: ben

Belgisiz zamir: herkesin, kimseye

Zamirler isimlerin yerine geçerek onlara kişi, işaret, belirsizlik ve soru anlamı katarlar.

4. Etkinlik

Şahıs zamirleri: ben

İşaret zamirleri: bu

Belirsizlik zamirleri: kimi, herkes, kimseye

Soru zamirleri: kimdi

Dönüşlülük zamirleri: kendi

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir