Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149-150-151-152-153-154

Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149-150-151-152-153-154

Emredici Anlatım- Fiil/Fiilimsi

Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149

Hazırlık

1)Bu işlevde ileti, harekete geçirmek üzere düzenlenmiştir. İletinin bir çeşit çağrı işlevi gördüğü bu işlevde amaç, alıcıda bir tepki ve davranış değişikliği yaratmaktır.

Örnek: Bu alana çöp dökmeyiniz.

1.Etkinlik

Fotoğrafta bir trafik polisi, araçların sorunsuz bir şekilde trafikte hareket etmesini sağlamaktadır. Emir yalnızca sözlü olarak değil işaretler yoluyla da ifade edilebilir.

Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 150

3.Etkinlik

Emredici metinler dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi çerçevesinde oluşur.

4.Etkinlik

Emredici sözlü ve yazılı anlatımın okuyucuyu bir iş yapmaya, bir eylemde bulunmaya, bir davranış gerçekleştirmeye zorladığı söylenebilir. Emredici anlatımla oluşturulmuş metinler, sosyal yaşamı düzenleyen metinlerdir. Emredici metinlerin çoğu sosyal ve bireysel yaşamımızı düzenler, kurallara uymamızı sağlar, farklı bilgi ve deneyimler kazanmamıza yardımcı olur.

Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 151

6.Etkinlik

“göz önünde bulundurmak, tespit etmek, sürdürebilmek” sözlerinden de anlaşıldığı gibi fiiller isim görevindeki kelimelerle ya da kendileri gibi fiil olan kelimelerle  birlikte  kullanılarak bir anlam bütünlüğü oluşturabilir. Bu anlam bütünlüğü aynı zamanda kelime grubu olarak şekillenir.

3.Metin- Ne Yapmalı?

1)Ne Yapmalı? Adlı metinde okuma kusurlarına çözüm bulmak ve bu konuda sıkıntı yaşayan kişilere yardımcı olmak amacıyla emredici anlatıma başvurulmuştur.

2)Alıcıyı harekete geçirme işlevi

7.Etkinlik

“engel olun, uzun süre oturmayın, destekleyin, öğrenin, oturma pozisyonunuzu değiştirin, tekrar oturun, daha etkili olacaktır”

Emredici anlatım türünde emir, telkin ve öneri ifade eden kelime ve kelime grupları sıkça kullanılır.

9. Etkinlik

Örnek metinlerde en çok kullanılan kipler emir kipleridir.cemalaksoy.org

10.Etkinlik

Fiilden türemiş isimler (isim-fiiller)

Durmasına, çekmektir, gerinme, güçlendirmenizin, çıkma, katılmanız

Fiilden türemiş sıfatlar( sıfat- fiiller)

Yaslanamadığınız, kalan, güçlendirecek, beslenemedikleri, biriken, çalıştıracak, olmadığı

Fiilden türemiş zarflar (zarf- fiiller)

Okurken, tutarak, olarak, oturduğunuzda, yapıp

Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 152

11.Etkinlik

Fiillerden türeyen fakat fiil gibi çekimlenemeyen ve cümlede isim, sıfat ve zarf görevleriyle kullanılan kelimelere fiilimsi denir. Fiilimsiler isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere üçe ayrılır:

İsim-fiiller: “-mak/-mek, -ma/-me, -ış/-iş/-uş/-üş

Sıfat- fiiller: “-dik, -miş, -ecek, -esi, -en, -r, -mez”

Zarf-fiiller: “-ınca/-ince, -dıkça/-dikçe, -madan/-meden, -ıp/-ip/-up/-üp, -a/-e, -ken, -r, -mez, -arak/-erek, -alı/-eli, -maksızın/-meksizin

12. Etkinlik

“cevaplamayı tamamlayan adaylar”

“cevap kağıdını ve soru kitapçığını teslim ederek”

“görevlilerle konuşmak”

Bu kelime gruplarından da anlaşılacağı üzere fiilimsiler eylemlere “isim, sıfat, zarf” gibi yeni anlam ve görevler kazandırarak işlerlik kazandırır, bunların kelime grubu oluşturmasına yardımcı olur.cemalaksoy.org

Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 154

Değerlendirme Cevapları

1)alıcıyı harekete geçirme, açıklayıcı, emir-telkin-öneri

2)E

3)C

4)E

5)A

6)zarf-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil, sıfat-fiil, isim-fiil,

8)Emredici anlatım günlük hayatta konuşma dilinde, derslerde, reklam afişlerinde kullanım kılavuzlarında kullanılmaktadır. cemalaksoy.org

Ortaöğretim 10. Sınıf Dil ve Anlatım ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 155-156-157-158-159-160-161 Cevapları İçin Tıklayınız.

Benzer yazılar

4 Yorum

  1. Geri İzleme: Öğün Yayınları 10. Sınıf dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140-141-142-143-144-145-147-148 :Cemal Aksoy Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir