Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Örnekleri

Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki İlk Örnekleri

8.yüzyılda İslamiyetle tanışan Türkler göçebe kültüründen uazaklaşarak yerleşik düzene geçmeye başlamıştır. Yerleşik düzene geçiş Türk toplumunun sosyal, siyasi, ekonomik ve eğitim gibi birçok alanında bazı değişimler yaşamasına katkı sağlamıştır. Orta Asya'dan Batı'ya yönünü dönen Türkler, akın akın Anadolu'ya göçe başlamıştır.

İlk mutasavvıf olarak bilinen Ahmet Yesevi ve yetiştirdiği talebeleri Anadolu'ya gelerek halk arasında tasavvuf anlayışını yaygınlaştırmışlardır. Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli gibi mutasavvıf bütün Anadolu'yu karış karış gezerek halkı eğitmeyi, bilgilendirmeyi amaçlamışlardır. Yine aynı dönemde Konya'da Mevlana Mevlevilik tarikatını temsil ederek tasavvufu yaygınlaştırmaya çalışmıştır.

Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki ilk ürünlerinden İlahi, tasavvuf düşüncesini işleyen, konusu Allah ve peygamber sevgisi olan bir şiir türüdür. Hece ölçüsü ve aruz ölçüsüyle söylenen bu şiirlerin özel bir ezgisi vardır. Bu türün en önemli temsilcisi Yunus Emre'dir. Yine 13.yüzyılda Hoca Dehhani ile yeni bir edebiyat anlayışı başlamıştır Bu edebiyat, divan edebiyatıdır. Hoca Dehhani, sade ve anlaşılır bir dille yazdığı gazellerinde din dışı konuları işlemiştir.

Cevap Ver