Oktay Rıfat Horozcu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1914-1988)

Oktay Rıfat Horozcu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1914-1988)

Orhan Veli ve Melih Cevdet Anday ile birlikte Türk şiirine damgasını vuran Garip akımının öncülerindendir. Garip dönemi şiirlerinde, kentte yaşayan sıradan insanların günlük yaşamlarını lirik öğelerden yoksun bir biçimde dile getirmiştir. Perçemli Sokak adlı yapıtıyla Türk şiirinde İkinci Yeni denilen akıma, imgeci bir şiire yönelmiştir.(cemalaksoy.org) Türkçenin ses zenginliğini, geniş bir sözcük dağarcığıyla ustalıkla kullanan sanatçı, şiirlerinde yer yer gerçeküstücü görüntülere yer vermiş, kimi zaman klasik şiir geleneğine göndermeler yapmıştır.cemalaksoy.net

Eserleri

Şiir: Garip, Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler, Çobanıl Şiirler, Güzelleme, Karga ile Tilki, Aşk Merdiveni, Denize Doğru Koşma, Dilsiz ve Çıplak, Koca Bir Yaz

Oyun: Bir Takım İnsanlar, Kadınlar Arasında, Atlar ve Filler, Yağmur Sıkıntısı, Çil Horoz

Roman: Bir Kadının Penceresinden, Danaburnu

Cevap Ver