Olay Örgüsü Nedir, Olay Örgüsü Örnekleri

Olay Örgüsü Nedir, Olay Örgüsü Örnekleri

Olay örgüsü nedir, olay örgüsü hakkında hazırladığımız ders notumuzu inceleyebilirsiniz. 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders konularından olan olay örgüsü hakkında şunları söyleyebiliriz:

Olay Örgüsü Nedir?

Olay örgüsü ise edebi metinlerde (roman, öykü, tiyatro …) bütün öğelerin (kişi, mekan, zaman ) bir tema çevresinde bir araya gelerek düzen oluşturmasıdır. Edebi metinlerde karşımıza çıkan olaylar, gerçeğin birebir aynısı değil; kurmaca yani hayalidir. Öykülemede olay örgüsü belli bir plana göre sıralanır. Eylemlerin etki-tepki, neden-sonuç ilişkisi içinde, mantık çerçevesine göre birbiri ardınca sıralanması söz konusudur.

Olay Örgüsü Örnekleri

" Bir yılbaşı gecesi halkevinde toplantı var. davetliler grup grup geliyor. okul müdürleriyle beraber oturan öğretmen yardımcısı Nihal, kapının her açılışında heyecanlanıyor. Birini beklediği her halinden belli. Kapı açılıyor. Nihal dönüp bakıyor, kaymakam annesiyle geliyor. Nihal üzülüyor. Kapı bir daha açılıyor. Malmüdürü, eşi, henüz okula yeni başlayan kızları görünüyor. Nihal sabırsızlanıyor. Acaba nerede kaldılar? Fakat vakit daha erken. Saat sekiz buçuk bile değil. Nihal saatine bakmıyor ki… Hep kötü ihtimaller düşünüyor…"

Cevap Ver